Registratietool telewerk schiet doel voorbij

Ten laatste op dinsdag 6 april moeten alle werkgevers in België het telewerkformulier op de website van de RSZ invullen. Zo besliste het overlegcomité vorige woensdag.  Het formulier heeft tot doel om een beter zicht krijgen op de toepassing van het telewerk. Daarnaast dient het ook om maximaal bewustwording te blijven creëren over de noodzaak van telewerk in de strijd tegen het virus. Het VBO is echter van oordeel dat de maatregel zijn doel voorbij schiet. 


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
31 maart 2021

Volgens het nieuwe ministerieel besluit moet de werkgever de werknemers registreren. De instructies van de RSZ gaan een stap verder. Zij stellen dat de werkgever niet alleen de werknemers moet registreren, maar ook de uitzendkrachten, onderaannemers, zelfstandigen enz. die op structurele basis in de vestiging aanwezig zijn. De werkgever moet de derden die bijvoorbeeld op bouwwerven aanwezig zijn, niet registreren, maar er is toch een duidelijk en onverklaarbaar verschil tussen de tekst van het ministerieel besluit en de instructies van de RSZ. 

Het toepassingsgebied bevat een tweede ongerijmdheid. Gesloten ondernemingen worden uitgesloten. Dat was een expliciete eis van het VBO. Maar ondernemingen waar telewerk onmogelijk is, moeten de aangifte nog steeds doen. Supermarkten, winkels, productiesites, logistieke hubs … Het VBO hoopt dat dit type vestiging alsnog kan worden uitgesloten. 

Een derde moeilijkheid is het gevolg van die registratie op het terrein. Vooralsnog is het niet duidelijk waarvoor en hoe de geregistreerde data zullen worden gebruikt.

Momenteel zou de werkgever het formulier maandelijks moeten invullen. Het VBO vraagt dat, als er zich geen significante wijzigingen in het personeelsbestand van de onderneming voordoen, de registratie maar één keer moet gebeuren. 

Het VBO is, gezien de verschillende interpretatiemogelijkheden over de te registreren gegevens, van oordeel dat een sanctie enkel mogelijk is voor het niet of laattijdig invullen van het formulier.  

VBO – Het VBO betreurt dat werkgevers in deze moeilijke tijden nog met een bijkomende, ondoelmatige administratieve last worden geconfronteerd. Het roept de regering op om het systeem op korte termijn grondig bij te sturen. In ieder geval mag de maatregel niet langer van toepassing zijn zodra het verplichte telewerk wordt stopgezet.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.