Het experiment rond telewerk start pas nu

Steeds meer bedrijven geraken ervan overtuigd dat telewerk ook na de lockdown een plaats moet krijgen in de arbeidsorganisatie. Ze gaan op zoek naar een hybride werkvorm die aansluit bij de bedrijfscultuur. Ze gaan op zoek naar een gedragen evenwicht tussen werken op kantoor en op afstand werken, thuis, of op een andere plek. Die zoektocht resulteert sowieso in een denkoefening rond telewerk en het al dan niet herzien van het beleid of kader hieromtrent.

Op 26 augustus 2021 organiseerde het VBO de eerste Nationale TelewerkConferentie. Tien expertenlieten hun licht schijnen op tien verschillende facetten van telewerk. Hieronder delen we gebald de inzichten en handvatten van Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad Group.(*)

(*) U leest de bijdrage van elke expert in de taal van de uiteenzetting.

 

Inzake telewerk zijn er twee systematische denkfouten. Voor sommigen lijkt het erop alsof telewerk iets is wat ontstaan is in 2020. De geschiedenis van telewerk is nochtans al enkele decennia oud. Een tweede denkfout is dat degenen die uitspraken doen over telewerk zich baseren op het onderzoek uit het verleden. Er is inderdaad al heel wat onderzoek gebeurt rond telewerk. Maar de conclusies van dat soort onderzoek kunnen niet zomaar als leidraad worden gebruikt voor de ontwikkeling van telewerk waar we nu voor staan. We weten veel minder over telewerk dan we denken.

We kunnen stellen dat we nu overstappen naar de derde golf inzake telewerk. De eerste golf inzake telewerk startte rond de eeuwwisseling. Voordien varieerde het aandeel werknemers die vormen van thuiswerk verrichten tussen de 5 en de 10%. Het is pas sinds 2000 dat dit aandeel begint te stijgen. Het is bijna zeker dat de technologische doorbraken die dit soort werk sterk faciliteren hier mee te maken hebben. In elk geval zien we een stijging tussen 2000 en 2019 van zo’n 10 naar bijna 20%. Het ging om een hoofdzakelijk hooggeschoolde groep. Het was per definitie vrijwillig meestal occasioneel en deeltijds. Het initiatief kwam meestal van de werknemer zelf. Er was geen automatische (en zeker geen verplichte) koppeling met kinderopvang. Dit veranderde in 2020. Plots ging het om verplicht, structureel en voltijds. Het werd verplicht gecombineerd met kinderopvang. En het ging om een veel ruimere groep dan de hooggeschoolden (stijging van 20 naar 40%). Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe golf waar we kenmerken uit de eerste en de tweede golf gaan combineren. Zo komt de vrijwilligheid uit de eerste golf terug maar blijft het structureel element uit de tweede golf. We zullen de komende jaren veel leren over het fenomeen. Pas binnen enkele jaren kunnen we meer gefundeerde uitspraken doen en is er betere basis voor eventuele regulering.

 

Ontdek de bijdragen van de negen andere sprekers op de Nationale TelewerkConferentie:

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.