Vertrek vanuit vertrouwen

Steeds meer bedrijven geraken ervan overtuigd dat telewerk ook na de lockdown een plaats moet krijgen in de arbeidsorganisatie. Ze gaan op zoek naar een hybride werkvorm die aansluit bij de bedrijfscultuur. Ze gaan op zoek naar een gedragen evenwicht tussen werken op kantoor en op afstand werken, thuis, of op een andere plek. Die zoektocht resulteert sowieso in een denkoefening rond telewerk en het al dan niet herzien van het beleid of kader hieromtrent.

Op 26 augustus 2021 organiseerde het VBO de eerste Nationale TelewerkConferentie. Tien expertenlieten hun licht schijnen op tien verschillende facetten van telewerk. Hieronder delen we gebald de inzichten en handvatten van Joni Delanoeije, Postdoctoraalonderzoeker en docent KU Leuven.(*)

(*) U leest de bijdrage van elke expert in de taal van de uiteenzetting.

 

Bij het kijken naar best practices omtrent telewerk kunnen we ruwweg gesteld leren uit twee periodes: telewerk vóór corona, dat uitgaat van een doordachte en voorbereide implementatie, en telewerk te midden van een pandemie, waarin telewerk in een allesbehalve optimale context plaatsvond.

Precorona onderzoek leerde ons de belangrijkste schakel voor een win-winuitkomst bij zowel werknemers als werkgevers: ‘ervaren vertrouwen’, met als spilfiguur de (toestemming van) leidinggevende, om tegemoet te komen aan individuele verschillen in wie waar het beste functioneert. Alleen wie vertrouwen krijgt, kan daadwerkelijke autonomie en flexibiliteit ervaren. Het is net door deze autonomie en flexibiliteit dat de grootste voordelen van telewerk, zoals lagere stress en hogere productiviteit, bekomen worden.

Mid-corona onderzoek leerde ons dat werknemers en werkgevers zowel voor- als nadelen aangaven. Opvallend is dat werknemers het gevoel hadden dat hun output niet visibel was, wat tot overcompensatie via overwerk leidde. Interessant genoeg waren organisaties net verrast over het behoud van werknemersprestatie. Een pijnpunt blijft de ervaren lagere verbinding tussen werknemer en werkgever en tussen werknemers onderling. Een belangrijke kanttekening is dat diegenen die verbinding nodig hadden deze niet kónden opzoeken en dat de sociale context zowel binnen als buiten het werk verre van ‘normaal’ was.

Wanneer we inzichten uit beide situaties distilleren, is de vraag misschien niet meer hoe we mensen weer naar kantoor krijgen. Een betere vraag is hoe we de voordelen van telewerk kunnen behouden in een nieuwe visie op werken – eentje die niét plaatsafhankelijk is. Onderzoek leert immers dat telewerk niet per se leidt tot autonomie en dat naar kantoor komen niet per se leidt tot verbinding. Vertrouwen blijkt de onderliggende factor die bepaalt of een win-win wordt bereikt, waarbij werkelijke dialoog de voedingsbodem blijkt om maximaal potentieel en duurzaam welzijn te bereiken.

Ontdek de bijdragen van de negen andere sprekers op de Nationale TelewerkConferentie:

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.