Werkgeversorganisaties roepen samen op om de inspanning tot telewerk verder te zetten

Na overleg met premier Alexander De Croo en vice-premiers Pierre-Yves Dermagne en Petra De Sutter roepen de verenigde werkgeversorganisaties van het land (Beci,
Boerenbond, UCM, Unisoc, UNIZO, UWE, VBO, Voka) op om de basisregels voor het bestrijden van COVID te blijven respecteren. In het zicht van de oplossing voor deze crisis is het nu meer dan ooit noodzakelijk dat elke burger dit blijft doen, zowel thuis, op school als op het werk.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
16 maart 2021


De werkgevers erkennen het enorme belang van het telewerk om de verspreiding van
het virus tegen te gaan. Daarom is het noodzakelijk de inspanning van de werkgevers
en werknemers van dit land verder te zetten om zoveel mogelijk van thuis uit te
werken. Men is er zich van bewust dat het niet het moment is om de inspanningen al
te verminderen, waardoor we zouden verliezen wat tot nog toe is opgebouwd. Wel is
het belangrijk dat er - wanneer dit mogelijk is - een perspectief komt om regelmatige
terugkeermomenten op de werkvloer in te voeren. Indien we nu onze inspanningen
verderzetten, moet dit na Pasen mogelijk zijn.


De werkgevers zullen hun verantwoordelijkheid blijven opnemen. Daarom wijzen ze er unaniem op dat de verderzetting van het telewerk en de invoering van de
terugkeermomenten mogelijk moeten zijn zonder enige toename van administratieve
rompslomp. De ter beschikking stelling van sneltesten in bedrijven kunnen een enorme hulp zijn, vooral daar waar telewerk niet mogelijk is.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.