Werknemer moet vraag tot betaling van overuren nog steeds bewijzen

In het arrest van het Hof van Justitie van 14 mei 2019 (het arrest Deutsche Bank) oordeelde het Hof van Justitie dat in toepassing van de Arbeidstijdenrichtlijn van 2003 en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de lidstaten aan werkgevers de verplichting moeten opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 juni 2021

Er werd dan ook uitgekeken naar hoe de arbeidsrechtbanken en -hoven met dit arrest van het Europees Hof van Justitie zouden omspringen. De nationale rechters zijn immers verplicht om de Belgische wetgeving te interpreteren in het licht van deze rechtspraak. 

In enkele recente vonnissen (17 september 2020, 18 januari 2021 en 25 februari 2021) waar een werknemer achterstallig loon voor overuren vorderde, oordeelde de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, dat de interpretatie van het Hof van Justitie van de Arbeidstijdenrichtlijn geen rechtstreekse horizontale werking heeft en dat het principe van richtlijnconforme interpretatie van het nationaal recht niet tot gevolg heeft dat een algemeen systeem van verregaande controle van de arbeidstijd kan worden verplicht. De arbeidsrechtbank bevestigde het algemeen rechtsprincipe, dat het aan de werknemer die overloon voor overuren vordert, is om die overuren ook te bewijzen. Er is dus geen omkering van de bewijslast in het nadeel van de werkgever die niet over een tijdsregistratiesysteem beschikt. De rechtbank oordeelde ook dat een vordering tot betaling van overloon, tijdig moet worden ingesteld, nl. na afloop van de maand waarin de werknemer beweert overuren te hebben gepresteerd, zodat de werkgever nog in de mogelijkheid is om dat na te gaan.

VBO – Over de mogelijke gevolgen van het arrest van het Europees Hof van Justitie is al heel wat inkt gevloeid. Het wordt door menigeen als wereldvreemd beschouwd en in strijd met de huidige manieren van werken, waarin autonomie en vertrouwen kernelementen zijn, die onverenigbaar zijn met een strikte registratie van de arbeidstijd. Het staat ook haaks op het rechtsprincipe dat degene die iets vordert, er het bewijs van dient te leveren. Het VBO is dan ook tevreden dat onze rechtbanken dit arrest van het Hof van Justitie op pragmatische wijze benaderen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.