Elektriciteitsschaarste: effect afkoppeling op uitvoering arbeidsovereenkomst

Als we deze winter met elektriciteitsschaarste te maken krijgen, zouden sommige bedrijven van het net afgekoppeld kunnen worden. Dit zal gevolgen hebben voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, aangezien in sommige gevallen het werk zal moeten onderbroken worden. De werknemers zouden ook gehinderd kunnen worden door onderbrekingen in het vervoer.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
30 september 2014

Als er een aantal uren arbeid kan worden verricht op de dag dat de stroom wordt afgesloten, zal de werknemer recht hebben op zijn normale loon alsof hij de hele dag had gewerkt. Enkel als door de stroomonderbreking een volledige arbeidsdag verloren gaat, zal de werkgever eventueel een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (vergoeding via de RVA). Op het terrein is dus een pragmatische aanpak aangewezen om de verloren uren zoveel mogelijk te beperken.

VBO – Het VBO verzoekt alle betrokken partijen (werkgevers, werknemers en diensten van de Inspectie van de sociale wetten) blijk te geven van gezond verstand. Zo moet het mogelijk zijn alternatieve uurroosters in te voeren (de arbeidsdag vroeger beginnen, de middagpauze inkorten) of zonder buitensporige formaliteiten (dus zonder de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement in acht te nemen) en zonder bijkomende kosten in een spreiding van de verloren uren over andere arbeidsdagen te voorzien.

> Klik hier voor de Q&A over de elektriciteitsschaarste

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.