Opeenvolgende dagcontracten – Gedetailleerde informatie over de bijkomende verplichtingen

Zoals we u reeds berichtten (*) engageerden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zich op 24/07/18 om oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten tegen te gaan en het aantal opeenvolgende dagcontracten aanzienlijk te verminderen.

 


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
07 november 2018

Over een periode van twee jaar (2018-2019) wordt een macro-economische verminderingvooropgesteld van 20% van het aandeel van ODC in het totaal aantal uitzendcontracten. Het refertejaar wordt 2016. Bij niet-naleving van dit engagement zullen er in 2020 dwingendere maatregelen worden afgesproken. Nadien zal het gebruik van ODC om de twee jaar worden geëvalueerd.

Met het oog op de verwezenlijking van dit engagement worden op bedrijfsniveau met ingang van 01/10/2018 de bestaande informatie- en consultatieverplichtingen uitgebreid en dient het bewijs van de nood aan flexibiliteit statistisch onderbouwd te worden.

Om de bedrijven beter wegwijs te maken in deze nieuwe verplichtingen, bezorgen we u via onderstaande links:

Om de bedrijven beter wegwijs te maken in deze nieuwe verplichtingen, bezorgen we u via onderstaande links:

-  de gemaakte afspraken in advies nummer 2091 van de NAR en in de aanvullende cao 108/2 ;
-  de informatiebrochure die door Federgon in samenwerking met het VBO werd opgemaakt. 

(*) Lees ook ‘Sociale partners bereiken akkoord over opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.