Oproep tot naleving van het engagement tot vermindering van het gebruik van opeenvolgende interimdagcontracten

In juli 2018 spraken de sociale partners af dat het gebruik van opeenvolgende dagcontracten (ODC) is toegestaan, maar een uitzondering om economische redenen moet zijn die enkel ingegeven mag zijn door de nood aan flexibiliteit. Het is de gebruiker die de nood aan flexibiliteit moet bewijzen.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
25 maart 2019

Met deze bijdrage willen we de problematiek van de opeenvolgende dagcontracten voor uitzendkrachten opnieuw onder de aandacht brengen.

Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, engageerden de sociale partners zich bovendien om over een periode van 2 jaar (2018-2019) op macro-economisch niveau te komen tot een vermindering met 20% van het aandeel van opeenvolgende dagcontracten in het totaal aantal uitzendcontracten ten opzichte van het refertejaar 2016.

Op basis van de eerste tussentijdse cijfers moeten we evenwel vaststellen dat we nog ver afstaan van de te bereiken doelstelling. Daarom roepen we alle bedrijven nogmaals op om hun verantwoordelijkheid te nemen en alles in het werk te stellen voor de effectieve verwezenlijking ervan.

Indien de doelstelling begin 2020 niet zou zijn gehaald, zullen er immers dwingendere maatregelen worden afgesproken.

Om hen te helpen aan hun verplichtingen te voldoen, kunnen bedrijven de volgende documenten raadplegen:

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.