Single permit één jaar in voege, maar weinig vooruitgang

Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn voor de gecombineerde arbeids- en verblijfsvergunning (langer dan 90 dagen) voor werknemers uit derde landen  van kracht in ons land, met als doel vereenvoudigde en dus vlottere procedures. Eén jaar later blijkt de realiteit helaas anders.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 januari 2020

Voor 2019 was het uitreiken van de arbeidsvergunning een gewestelijke bevoegdheid en de uitreiking van verblijfsvergunningen een federale bevoegdheid. Door de invoering van de ‘single permit’ of de ‘gecombineerde vergunning’, een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf omvat,  moeten de verschillende autoriteiten nauwer samenwerken. De bedoeling? Meer vereenvoudiging en efficiëntie.

Eén jaar na invoering blijkt er echter nog heel wat werk aan de winkel. Zo is de gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraagprocedure verdrievoudigd (!) tot 4 à 4,5 maanden, is een hele (papieren!) administratieve rompslomp vereist,  hanteren de drie gewesten niet volledig hetzelfde beleid, en is het kluwen er voor werkgevers absoluut niet overzichtelijker op geworden. Dat leidt tot significante vertragingen in aanwervingen, onduidelijkheid en verwarring bij werkgevers, en een potentieel ‘legaal niemandsland’ voor werknemers die tussen twee verlengingen in vallen. De schade voor de werkgevers en buitenlandse werknemers in België, maar ook voor de reputatie van ons land in het buitenland, is reëel.

VBO – De single permit biedt de opportuniteit voor administratieve vereenvoudiging en het in de kijker zetten van de aantrekkelijkheid van België voor buitenlands toptalent en investeerders, maar is in tijden van krapte op de arbeidsmarkt ook levensnoodzakelijk voor onze bedrijven. Het is dan ook fundamenteel dat maximaal ingezet wordt op de optimalisering van de procedure voor een single permit. Enkele hoognodige werven:

-        Reduceer de doorlooptijd van de procedure. Extra capaciteit bij de bevoegde overheidsdiensten, administratieve vereenvoudiging en digitalisering dragen daartoe bij.

-        Reduceer de administratieve rompslomp: maak een elektronische procedure mogelijk, waarbij de procedure reeds opgestart kan worden nog vóór alle documenten ingediend werden en het dossier volledig is. Hanteer het ‘only once’-principe voor documenten.

-        Investeer in een uniek digitaal platform waar werkgevers hun dossiers elektronisch kunnen indienen en relevante informatie kunnen opvragen, zoals de duur van de werk- en verblijfsvergunningen van hun werknemers en waarbij zij melding krijgen wanneer de situatie m.b.t. de werk- en/of verblijfsvergunning van een werknemer wijzigt. Dat komt eveneens de onderlinge afstemming tussen de betrokken diensten en overheden ten goede. Parallelle systemen van verschillende overheden dragen niet bij tot administratieve efficiëntie en vereenvoudiging.

-        Stem het beleid en de toekenningsvoorwaarden van de 3 gewesten zoveel mogelijk op elkaar af.

-        Vermijd dat mensen tussen twee vergunningen in vallen en in een legaal niemandsland terechtkomen. Vlottere procedures en kortere doorlooptijd dragen daartoe bij, maar gerichte maatregelen dringen zich op.

-        Ontwikkel een trusted company scheme voor werkgevers die reeds de naleving en kwaliteit van hun aanvraagprocedures aantoonden. Dat voorziet in positieve incentives, en reduceert administratieve ballast voor werkgevers én overheidsdiensten. 

Meer informatie:

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.