Geldigheidsduur van verschillende cheques verlengd

In advies nr. 2161 van de Nationale Arbeidsraad van 8 april 2020, vragen de sociale partners aan de regering om de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques en sport- en cultuurcheques, die dreigen te vervallen als gevolg van de coronacrisis, te verlengen. Gezien de afzonderingsregels en de aanbeveling om verplaatsingen te beperken tot essentiële aankopen, willen de sociale partners de begunstigden langer de kans geven om de cheques te gebruiken, en de ondernemingen uit de handel en de horeca toestaan om ze langer dan oorspronkelijk voorzien te aanvaarden, namelijk tot het einde van de afzonderingsperiode.


Catherine Vermeersch, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
03 juni 2020

De regering keurde een koninklijk besluit goed ter uitvoering van dit unanieme advies. Dat KB van 20 mei 2020 werd op 29 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen, wordt met 6 maanden verlengd vanaf de vervaldatum.

De geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques met een vaste vervaldatum, namelijk 30 september, wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

VBO - Doordat de verschillende cheques langer kunnen worden gebruikt, behouden de werknemers hun koopkracht en wordt ook de Belgische consumptie gestimuleerd. Zo krijgt de economie in deze relanceperiode een extra duwtje in de rug.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.