Het aangepaste stelsel van de winstpremies een jaar later: een succesverhaal!

Een jaar geleden kregen de winstdelingsplannen een grondige make-over. Ze zijn nu veel gezonder en aantrekkelijker voor de ondernemingen. Dat blijkt uit de cijfers die minister De Croo heeft meegedeeld. In 2018 hebben 738 bedrijven immers een winstpremie uitgekeerd aan hun medewerkers. In totaal ging 92,5 miljoen euro aan winstpremies naar een 50.000-tal werknemers.

Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
19 februari 2019

Het lijdt geen twijfel dat de winstdelingsplannen voordelen hebben voor de ondernemingen en hun werknemers. Met dit instrument voor variabele verloning kan een deel van het loon aan de resultaten van de onderneming worden gekoppeld. Op die manier worden werknemers direct betrokken bij de goede werking van hun onderneming. Dat stimuleert hun motivatie en hun gevoel van verbondenheid. Dankzij de voordelige fiscale en parafiscale behandeling van die plannen, zijn ze veel voordeliger dan gewone bonussen: het gevolg in termen van nettoloon is tastbaar. Het zijn trouwens ook geen kosten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de loonnorm, zodat een onderneming die goed draait de maximale loonnorm kan overschrijden via de toekenning van winstpremies die ze afstemt op haar strategie (zie ook VBO-analyse over de verhouding tussen het loonaandeel en de winsten van bedrijven). Tot slot genieten de werknemers een dubbele bescherming: enerzijds mogen winstpremies niet worden gebruikt ter vervanging van bestaande loonelementen. Omdat dit voordeel in speciën wordt toegekend, lopen de werkgevers anderzijds geen enkel risico in een ongunstig beursklimaat zoals we dat vandaag kennen. 

VBO – Hoewel sommigen aan de noodrem trekken en de uitbreiding betreuren van winstpremies die voor hen uitsluitend een middel voor fiscale optimalisering zijn, juicht het VBO de hernieuwde belangstelling voor die incentiveprogramma's integendeel toe. Het is ook opgetogen over de door de regering geïnitieerde wetgevingsvereenvoudigingen. Hiermee wordt aangetoond dat een wet die is aangepast aan de behoeften van de ondernemingen en hun werknemers, die is uitgedacht om te werken, wel degelijk wordt toegepast …


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.