Weldra elektronische plannen voor niet-recurrente voordelen

Plannen voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zitten in de lift. Daarom stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg nu voor, met de steun van de sociale partners, om een ‘e-bonus’ in te voeren om het indienen en verwerken van de toetredingsakten te vereenvoudigen (in een tweede tijd zou de e-bonus ook mogelijk worden voor de cao’s).


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
04 december 2018

Deze nieuwe mogelijkheid komt er per 1 januari 2019. Vanaf die datum zullen de 2 formaten beschikbaar zijn, maar er wordt sterk aangemoedigd het elektronische formulier te gebruiken. Met de e-bonus wordt de kans op fouten kleiner, want de FOD heeft bij de uitwerking van het elektronische formulier rekening gehouden met de belangrijkste bronnen van fouten: bepaalde velden worden blokkerend of worden beter toegelicht. Sommige rubrieken zullen automatisch worden ingevuld, via een kruising met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ten slotte worden de formulieren rechtstreeks neergelegd bij de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD en zullen ze dus sneller worden doorgestuurd naar de bevoegde paritaire comités. Het VBO betreurt evenwel dat het opmerkingenregister nog steeds via een apart kanaal moet worden ingediend bij de diensten van het Toezicht op de sociale wetten, ook al blijft dat register leeg. 

Sinds hun invoering in 2008 worden steeds meer bonusplannen ingevoerd: op 10 jaar tijd gaat het om een toename met bijna 300%. Het VBO is opgetogen over dit succes en verwelkomt dit nieuwe initiatief van de FOD, dat zowel voor de Dienst zelf als voor de werkgevers en werknemers een vooruitgang moet betekenen door de snellere responstijd dan vandaag het geval is. Het moedigt de ondernemingen die een bonusplan willen invoeren aan om de website van de FOD te raadplegen alvorens hun plan op te stellen omdat de verplichte formulieren (ook de papieren versie) lichtjes wijzigen ten opzichte van de huidige formulieren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.