© Shutterstock

Aanstelling vertrouwenspersoon in ondernemingen: nuttig, maar niet als het een verplichting wordt

Het voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen van minister van Werk, Dermagne, omvat naast een reeks voornamelijk juridisch-technische wijzigingen met betrekking tot een reeks onderwerpen ook een aantal specifieke bepalingen inzake de aanduiding van vertrouwenspersonen.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
16 mei 2023

Die wet maakt de aanduiding van een vertrouwenspersoon verplicht in ondernemingen met meer dan vijftig werknemers en in ondernemingen met minder dan vijftig werknemers wanneer die  daarom verzoeken.

VBO - Vertrouwenspersonen zijn van grote waarde als eerstelijnshulp, zodat werknemers die met problemen geconfronteerd worden hun verhaal kwijt kunnen bij een persoon die dicht bij hen staat. De werkgeversorganisaties geven evenwel een negatief advies betreffende de verplichte aanstelling. Zij verwijzen naar en herhalen daarbij eerdere adviezen van de Nationale Arbeidsraad, waarin de sociale partners eenparig benadrukken dat het aanstellen van de vertrouwenspersoon gebaseerd moet zijn op consensus. Om zijn rol ten volle te kunnen vervullen moet de vertrouwenspersoon immers het vertrouwen genieten van zowel de werknemers als de werkgever. Een verplichte aanstelling staat haaks op het principe van consensus, heeft geen nut en is dan ook enkel een extra administratieve verplichting.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.