Sociale partners roepen op om terugkeermomenten voor telewerkers opnieuw mogelijk te maken

Op 7 mei 2021 hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad een verklaring opgesteld inzake terugkeermomenten van telewerkers. In die verklaring benadrukken ze dat telewerk nog steeds een effectieve en efficiënte maatregel is om het risico op verspreiding van het virus op de werkvloer te verminderen. Niettemin menen ze dat terugkeermomenten mogelijk gemaakt moeten worden voor werknemers die aan het verplicht telewerk zijn onderworpen.

 


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 mei 2021

De terugkeermomenten hebben als doel het psychosociaal welzijn van de werknemers en de teamgeest te bevorderen. Op die manier kan worden beantwoord aan de nood van sommige telewerkers om nu en dan naar het werk te mogen gaan en collega’s terug te zien, in lijn met de doelstellingen van cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Die voorziet dat de werkgever passende maatregelen neemt om de verbondenheid van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen. Daarbij besteedt hij bijzondere aandacht aan kwetsbare telewerkers. Ook de continuïteit en de efficiëntie van het werk verlopen niet altijd optimaal in een regime van verplicht telewerk. 

Uiteraard dient dat te gebeuren onder de strikte voorwaarden. Het moet gaan om beperkte terugkeermomenten en ze dienen zodanig georganiseerd te worden dat het risico op besmetting op de werkvloer en tijdens de verplaatsing van en naar het werk zo laag mogelijk wordt gehouden. Dat betekent in elk geval dat de maatregelen van de generieke gids, eventueel aangevuld met maatregelen van de sectorgidsen, consequent door iedereen worden toegepast, ongeacht de vaccinatiestatus of eventuele testresultaten. De werkgever zorgt er ook voor dat het aantal werknemers dat gelijktijdig aanwezig is op de werkvloer toelaat om de nodige maatregelen tegen virusverspreiding op het werk effectief toe te passen. De wijze van verplaatsing van en naar het werk is ook een belangrijk criterium. Zo wordt carpooling best vermeden, evenals  verplaatsingen met het openbaar vervoer tijdens de piekuren. Werknemers kunnen niet worden verplicht om deel te nemen aan terugkeermomenten. De werkgever mag daar voor de werknemers geen enkel positief of negatief gevolg aan verbinden. 

De sociale partners roepen de bevoegde overheden op om rekening houden met deze verklaring en dergelijke terugkeermomenten opnieuw toe te laten. Die terugkeermomenten vormen een eerste stap in de richting van een geleidelijke, meer systematische terugkeer naar de werkvloer vanaf het ogenblik dat de overheid dat op grond van de cijfers mogelijk acht. 

VBO – Het is al een tijd duidelijk dat een systeem van verplicht telewerk grote beperkingen heeft zowel vanuit het oogpunt van het psychosociaal welzijn van werknemers als vanuit die van een efficiënte arbeidsorganisatie, productiviteit, aansturing en coaching, om nog te zwijgen over de moeilijkheden bij nieuwe aanwervingen voor administratieve functies. Bovendien is aangetoond dat het mogelijk is om de werkplekken in de onderneming veilig te organiseren. Terugkeermomenten moeten daarom opnieuw mogelijk gemaakt worden als een eerste stap richting een meer systematische terugkeer. 

> Zie ook: Verklaring van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad over de terugkeermomenten voor telewerkers

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.