Provisie voor vakantiegeld – Balansen op 31 december 2019

Onder voorbehoud van het antwoord van de Administratie der directe belastingen heeft het VBO de percentages voorgesteld van de voorzieningen voor vakantiegeld die in de balansen op 31 december 2019 worden geboekt en die als beroepskosten kunnen worden aanvaard.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
18 november 2019

Het gaat om volgende percentages:

-  18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2019 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten, verminderd met het in artikel 62bis, van het Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers bedoelde aanvullende vakantiegeld dat in 2019 is toegekend (dat aanvullende vakantiegeld mag ook niet worden opgenomen in de berekeningsgrondslag waarop bovenvermeld percentage moet worden toegepast);

-    10,27% van 108/100 van de lonen die in 2019 zijn toegekend aan werklieden en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.

Het is 2019 aan flexi-jobwerknemers toegekende flexiloon en flexivakantiegeld mogen niet in de berekeningsgrondslag van het in 2020 te betalen vakantiegeld opgenomen worden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.