Elektronische arbeidsovereenkomsten in uitzendsector

De sociale partners die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad (NAR), ondertekenden op 23 februari 2016 advies nr. 1972, waarin zij, vanaf 1 oktober 2016, kiezen voor het gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten in de uitzendsector.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
24 februari 2016

Dit soort overeenkomst vereist tot nu toe een elektronische ondertekening met gebruik van de elektronische identiteitskaart. De sociale partners stelden vast dat deze bijzonder strikte wettelijke voorwaarde niet meer aangepast was aan de technologische evolutie. Er zijn immers vele elektronische communicatiemiddelen die de nodige garanties bieden om de ondertekenaars te identificeren, de uiting van hun instemming te certificeren en de integriteit van het document te waarborgen.

De sociale partners zijn het dus eens geworden over een bijkomend alternatief elektronisch systeem dat deze garanties biedt en dat beter in overeenstemming is met de realiteit van de uitzendarbeid, in het bijzonder de ‘driehoeksarbeidsrelatie’ waardoor de uitzendkracht zeer zelden naar de kantoren van zijn juridische werkgever (het uitzendbureau) gaat.

Deze bijkomende elektronische handtekening van de overeenkomsten voor uitzendarbeid vormt een markante stap op de weg naar digitalisering. Dit is zowel voor de uitzendbureaus, die hun administratieve lasten lichter zullen zien worden, als voor de uitzendkrachten een win-winevolutie. De gebruikende onderneming wordt echter niet bij het proces betrokken.

In de praktijk zullen de uitzendkrachten voortaan hun arbeidsovereenkomsten gemakkelijker kunnen ondertekenen met hun smartphone, pc of tablet. Ze zullen hun elektronische overeenkomsten uiterlijk op het moment van hun indiensttreding ontvangen, dat is sneller dan nu (verzending met de post binnen de 48 uur). Ten slotte zullen ze hun overeenkomsten voor uitzendarbeid kunnen raadplegen op een beveiligd platform met alle erkende uitzendbureaus. Hiermee zal de rechtszekerheid voor alle partijen vergroot worden.

In hun unaniem advies vragen de sociale partners in de NAR nu aan de regering dat ze hun akkoord ten uitvoer legt. Tijdens de komende maanden moet een aanpassing van de wet van 24 juli 1987 betreffende de uitzendarbeid worden aangebracht. Dat is een noodzakelijke voorwaarde als men wil dat het nieuwe systeem vanaf 1 oktober 2016 van toepassing wordt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.