Sociale partners buitenspel gezet over moederschapsverlof

Gisteren keurde de Commissie Sociale Zaken van het federaal parlement het wetsvoorstel goed om periodes van tijdelijke werkloosheid en arbeidsongeschiktheid die tijdens het prenataal verlof vallen, te kunnen overdragen naar het postnataal verlof. Daarmee geeft de Commissie geen gehoor aan het unanieme advies van de sociale partners van december 2019. Door het toepassingsgebied en de toepassingsperiode te verruimen, jaagt men de werkgevers én de sociale zekerheid verder op kosten.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 juni 2020

In oktober 2019 werd de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over 3 wetsvoorstellen omtrent de overdracht van dagen van arbeidsongeschiktheid tijdens het prenataal verlof naar het postnataal moederschapsverlof. In december 2019 gingen de sociale partners akkoord met de doelstellingen van de wetsvoorstellen, namelijk dat elke moeder effectief 15 weken moederschapsrust kan opnemen. Aangezien dat een belangrijke impact heeft, zowel budgettair (bijkomende kosten voor de sociale zekerheid en de werkgevers) als op het vlak van arbeidsorganisatie, hebben de sociale partners zich toen geëngageerd om tegen eind juni 2020 een gefaseerde overdracht van weken arbeidsongeschiktheid tijdens de prenatale naar de postnatale moederschapsrust uit te werken.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt dat de Commissie het unanieme advies van de Nationale Arbeidsraad volledig naast zich neerlegt en daarbij ook voorbijgaat aan de belangrijke budgettaire implicaties ervan, in een tijd waar het overheidsbudget al zwaar onder druk staat. Maar ook werkgevers moeten vandaag al alle zeilen bijzetten om door deze crisis te geraken, en hebben nauwelijks of helemaal geen ruimte voor extra loonkosten. Door in eerste instantie in te zetten op een tijdelijke regeling, om enkele nadelige gevolgen van de coronacrisis voor jonge moeders op te lossen, wordt met 1 pennenstreek de regeling structureel gemaakt onder het mom van hoogdringendheid. Dat is echt onaanvaardbaar.

Doordat dit wetsvoorstel in tweede lezing werd goedgekeurd in het parlement, krijgen de sociale partners geen kans om aan dat parlement een gedragen voorstel (met gefaseerde invoering) over te maken, in het bijzonder voor de periode ná corona. Dat zal belangrijke gevolgen hebben, niet enkel voor de werkgevers, maar ook voor de sociale zekerheid”, aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.