Tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking in juli 2019

In juli 2019 werden er 1,4% minder onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven dan in juli 2018. In totaal werden er tussen januari tot juli 2019 109.653 uitkeringen voor tijdskrediet (43,8%), 86.158 voor thematische verloven (34,4%) en 54.750 uitkeringen voor loopbaanonderbreking (21,8%) uitgekeerd.

 


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 september 2019

Het zijn nog steeds vooral vrouwen die tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking opnemen. In juli 2019 ging het om 64,6% vrouwelijke uitkeringstrekkers tegenover 35,4% mannelijke. Terwijl de onderbrekingsuitkeringen in het algemeen met 1,4% verminderden tussen juli 2018 en juli 2019, nam het aantal uitkeringen voor de thematische verloven in dezelfde periode toe met 6,4%.
 Dit is niet onlogisch aangezien ouders vooral tijdens de zomermaanden gebruikmaken van hun thematische verloven. De opname van het ouderschapsverlof steeg zelfs met 7,8%. Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking werden dalingen van respectievelijk 3,4% en 9,1% genoteerd.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betrof 63,5% van de onderbrekingsuitkeringen. Vooral bij tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het ging om 74,6% van de gevallen tegenover 57,5% bij de thematische verloven en 52,3% bij de loopbaanonderbreking. Het jaarlijks aantal voltijdse onderbrekingen was daarentegen vrij beperkt (slechts 13,0%). Dit aantal nam in juli 2019 echter toe met 11,4% op jaarbasis (+3.365) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnamen met 2,0% (-3.257). Ook dit kan verklaard worden door de populariteit van voltijdse onderbrekingen tijdens de zomermaanden.

Bij de start van het komende schooljaar verwacht de RVA een stijging van de opname van een halve dag ouderschapsverlof per week. Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof dat sinds 1 juni beschikbaar is voor werknemers in de priv├ęsector, bedraagt 255. Maar circa de helft van de tot nog toe binnengekomen aanvragen voor ouderschapsverlof met 1/10 betreft een onderbreking die ingaat vanaf de maand september. Gevraagd naar concrete cijfers, laat de RVA weten dat er in juni en juli 459 aanvragen werden ingediend voor 1/10 ouderschapsverlof met start in september. Daar moeten nog de aanvragen worden bijgeteld die in augustus bij de dienst toekwamen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.