Uitbreiding rouwverlof - een complexe regeling

Het klein verlet bij overlijden van een echtgenoot, samenwonende partner, kind of van een kind van de echtgenoot of samenwonende partner werd uitgebreid van 3 naar 10 dagen. Onder de term ‘samenwonende partner’ valt ook de feitelijk samenwonende partner.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
01 september 2021

Ook bij het overlijden van een pleegkind en pleegouder is er nu recht op klein verlet. Bij het overlijden van een pleegkind in langdurige pleegzorg, krijgt een werknemer 10 dagen klein verlet. Bij het overlijden tijdens de pleegzorg van een pleegkind in kortdurende pleegzorg, krijgt de werknemer 1 dag klein verlet. Bij het overlijden van een pleegouder, krijgt de werknemer klein verlet van drie dagen.

Van de 10 dagen klein verlet zijn de eerste drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. De volgende zeven dagen kan de werknemer opnemen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

In geval de werknemer arbeidsongeschikt is meteen na afwezigheid wegens overlijden van de echtgenoot of samenwonende partner of van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot of samenwonende partner, worden die dagen van klein verlet vanaf de vierde dag rouwverlof (één van de extra 7 voorzien door de wet) aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon. Op die manier wordt de wettelijke periode van gewaarborgd loon ingekort. Daarvoor is het belangrijk dat die vierde dag rouwverlof aansluitend wordt opgenomen op de dag 1, 2 of 3 van het rouwverlof. Want enkel het aantal dagen rouwverlof dat bijkomend werd opgenomen aansluitend op de eerste, tweede of derde dag rouwverlof worden in mindering gebracht van het gewaarborgd loon.

De wet van 27 juni 2021 doet geen afbreuk aan bestaande sector- of ondernemingsakkoorden. Het VBO raadt echter alle sectoren en ondernemingen met een eigen regeling aan hun eigen cao’s aan te passen of op te heffen op basis van de nieuwe regels. Voor de aanrekenregel is het immers belangrijk dat de 4e dag waarvan sprake een dag extra rouwverlof is volgens de nieuwe wet en geen extra sectorale dag. Bij een sectorale dag gebeurt er geen aanrekening op het gewaarborgd loon.

VBO ­­­– Het VBO begrijpt de nood aan een humaan rouwverlof maar betreurt dat het advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad niet werd gevraagd en dat ook de Raad van State niet werd geconsulteerd. De regeling die deze wet invoert en de retroactiviteit van de wet die de minister nog doorvoerde, is erg complex en bemoeilijkt het beheer van de arbeidsorganisatie voor ondernemingen enorm. Het VBO had ook liever een algemene herziening van ons verlofsysteem gezien.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.