Vaderschapsverlof: een mirakeloplossing om genderongelijkheid weg te werken?

Een onderzoeksproject van Dulbea en SBS-EM, ULB geleid door Professor Ilan Tojerow samen met onderzoeker Sébastien Fontenay gaat na in welke mate vaderschapsverlof een positief effect heeft op de professionele carrière van vrouwen. De eerste, voorlopige resultaten van de studie werden toegelicht tijdens een debat dat werd georganiseerd door Dulbea en de ULB op de campus van Charleroi, op 19 maart jl.  


Monica De Jonghe, ALGEMENE DIRECTIE
26 maart 2019

Voor het eerst werd in kaart gebracht of de graad van primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, die voor vrouwen traditioneel hoger ligt dan voor mannen (op basis van cijfers van het RIZIV) als gevolg van vaderschapsverlof afneemt of niet. Verrassend genoeg blijkt dat het geval te zijn. Sinds de invoering van het vaderschapsverlof in 2002 is er een opmerkelijke afname van ziektedagen bij moeders, een neerwaartse trend die zich zelfs nog 12 jaar na de geboorte van het kind doorzet.  

De onderzoekers gaan nog andere effecten onderzoeken om een duidelijk beeld te krijgen van de gevolgen van vaderschapsverlof. Bij onderzoek in andere EU-lidstaten werden gelijkaardige gevolgen vastgesteld (bijvoorbeeld op het vlak van een betere verdeling van de huishoudelijke en opvoedingstaken).  

Tijdens een interessant debat dat hierop volgde kwamen meerdere hinderpalen voor gendergelijkheid aan bod. Zolang verloven vooral door vrouwen worden opgenomen om naast het werk ook de hoofdmoot van de huishoudelijke en opvoedingstaken te vervullen - een vrouw met 1 kind kan tot 6 jaar deeltijds werken met een aanvullende RVA-uitkering - zullen zij professioneel achterstand blijven oplopen en wordt de loonkloof niet weggewerkt. Wij moeten met zijn allen durven nadenken over moedige oplossingen en bestaande regels aan een kritische analyse durven onderwerpen. Verlof mag niet leiden tot te lange periodes van deeltijds werk die een carrièreval zijn voor vrouwen en voor sommigen zelfs een armoedeval. Het beleid moet meer dan vandaag investeren in kwalitatieve kinder- en naschoolse opvang en ouders de mogelijkheid geven om voltijds aan de slag te blijven. Maar meer flexibiliteit, op maat van de individuele werknemer en het bedrijf kan evenzeer een antwoord bieden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.