Verlenging maximumduur mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon

Vanaf 1 september 2021 zullen erkende mantelzorgers per zorgbehoevende persoon 3 maanden mantelzorgverlof kunnen opnemen in plaats van 1 maand. In geval van gedeeltelijke onderbreking wordt dat 6 maanden in plaats van 2 maanden.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
31 augustus 2021

Met het KB van 20 juli 2021 verhoogt de regering dus de maximumduur van het mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon tot:

  • Ofwel hoogstens 3 maanden volledige onderbreking: die duur zal kunnen worden opgesplitst in periodes van 1 maand of een veelvoud ervan. Voor dezelfde persoon zal het dan mogelijk zijn om 1, 2 of maximum 3 maanden volledige onderbreking te nemen om, tijdelijk, te stoppen met werken.
  • Ofwel, bij een voltijdse betrekking, hoogstens 6 maanden gedeeltelijke onderbreking tot 1/2 of met 1/5: die duur zal kunnen worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan. Voor dezelfde persoon zal het dan mogelijk zijn om 2, 4 of maximum 6 maanden gedeeltelijke onderbreking te nemen om de prestaties tijdelijk te verminderen.

Vanaf 1 september 2021 kan een werknemer per zorgbehoevende persoon dus ofwel drie maanden voltijdse onderbreking nemen, ofwel zes maanden halftijdse of 1/5 onderbreking nemen, ofwel twee verminderingen combineren, ofwel een voltijdse onderbreking en een vermindering combineren.

Over de volledige loopbaan blijft de maximumduur van 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden gedeeltelijke onderbreking voor alle werknemers wel onveranderd, ook al is de werknemer erkend als mantelzorger voor meerdere personen tijdens zijn loopbaan.

Die nieuwe duurtijden per geholpen persoon gelden voor alle schriftelijke kennisgevingen die vanaf 1 september 2021 aan de werkgever worden bezorgd om verlof voor mantelzorg aan te vragen. De werknemer die van het recht gebruik wil maken, moet de werkgever daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Dat minstens 7 dagen vóór de aanvang van het verlof. In onderling schriftelijk akkoord kunnen de partijen een andere termijn overeenkomen.

De werknemer kan per schriftelijke kennisgeving aan de werkgever slechts één aaneengesloten periode van verlof voor mantelzorg vragen.

VBO ­– Het VBO erkent en onderschrijft de belangrijke maatschappelijke rol van mantelzorgers, maar betreurt opnieuw een uitbreiding van een bestaand verlof zonder diepgaander debat over de vermaatschappelijking van de zorg en een algemene herziening van de verloven.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.