Wat met loopbaanonderbreking, thematisch verlof en tijdskrediet in tijden van corona?

Mijn werknemer vraagt loopbaanonderbreking, thematisch verlof of tijdskrediet aan. Wat doe ik dan? Wat indien die werknemer in tijdelijke werkloosheid zit? Kan ik een werknemer verplichten een vorm van loopbaanonderbreking op te nemen zodat ik hem niet tijdelijk werkloos moet stellen? 


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
14 april 2020

Om op al deze vragen een antwoord te bieden, heeft de RVA een FAQ gepubliceerd specifiek over de stelsels voor loopbaanonderbreking in tijden van corona. We hebben de meest interessante zaken eruit geplukt en zetten ze even voor u op een rij.

 • Is gebruik maken van tijdelijke werkloosheid mogelijk voor een werknemer in deeltijdse loopbaanonderbreking? Ja, maar de werknemer kan enkel in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst op die dagen dat hij of zij normaal niet in loopbaanonderbreking, thematisch verlof of tijdskrediet is.
 • Kunnen de stelsels voor loopbaanonderbreking door het coronavirus geannuleerd worden? Dat kan enkel met het akkoord van de werkgever. De RVA moet daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden. De annulering moet gerechtvaardigd worden. Als ze te maken heeft met het coronavirus, zal dat worden aanvaard. De stelsels kunnen niet worden stopgezet met als loutere doel om een werknemer in tijdelijke werkloosheid te plaatsen.
 • Kan een werknemer van 1/5 ouderschapsverlof overstappen naar een half- of voltijdse regeling wegens het coronavirus zonder het saldo van het ouderschapsverlof te verliezen? Daarvoor is het akkoord van de werkgever nodig.Er moet een nieuwe aanvraag ingediend worden bij de RVA. Bij wijze van uitzondering zal, tijdens de regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, het saldo van het ouderschapsverlof niet verloren gaan als het 1/5 ouderschapsverlof wordt stopgezet tijdens een lopende periode van 5 maanden. De werknemer kan ook van een 1/2 ouderschapsverlof overstappen naar een volledige onderbreking of van 1/10 naar 1/5, 1/2 of een volledige onderbreking.
 • Kan een werknemer met 1/5 ouderschapsverlof dat volledig stopzetten om het werk voltijds te hervatten zonder het saldo van het ouderschapsverlof te verliezen? Daarvoor is het akkoord van de werkgever nodig. Bij wijze van uitzondering zal, tijdens de regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, de werknemer het saldo van zijn ouderschapsverlof niet verliezen als het ouderschapsverlof wordt stopgezet tijdens een lopende periode en indien de werknemer tewerkgesteld is in een kritieke sector (zorg, veiligheidsdiensten, voedingswinkels…).
 • Kan de onderbreking eenzijdig ingetrokken worden? Enkel indien de werkgever in de privésector actief is en de werknemer in 1/5 tijdskrediet met motief of landingsbaan tewerkgesteld is. Voor de andere vormen van loopbaanonderbreking kan de werkgever dat recht niet eenzijdig intrekken. De werkgever kan de werknemer wel vragen om opnieuw in de oorspronkelijke arbeidsregeling te komen werken. Als de werknemer dat aanvaardt, wordt de onderbreking beëindigd. Dat vervroegde einde moet schriftelijk aan de RVA worden meegedeeld, met het coronavirus als rechtvaardigingsgrond. Als de minimumduur van de onderbreking niet bereikt is, zal de RVA ervan uitgaan dat het uitzonderlijke omstandigheden zijn. Als de werknemer na de periode van werkhervatting opnieuw een onderbreking wenst, moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.
 • Wat gebeurt er als het formulier voor een aanvraag wegens corona laattijdig wordt verzonden naar de RVA? De aanvraag voor loopbaanonderbreking kan tot 2 maanden na de startdatum ingediend worden bij de RVA. De uitkeringsaanvraag wordt niet beschouwd als laattijdig wanneer:
  • de datum van indiening (of herindiening) tussen 12/03/2020 en (voorlopig) 19/04/2020 ligt; en
  • de startdatum van de onderbreking ligt na 12/01/2020.
  • Kan de datum van schriftelijke kennisgeving aan de werkgever uitzonderlijk vallen na de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking? Ja, tijdens de periode waarin de coronamaatregelen van toepassing zijn, aanvaardt de RVA iedere datum van schriftelijke kennisgeving, ongeacht het tijdstip waarop de aanvraag werd verzonden naar de RVA.

Nog onbeantwoorde vragen? Vind het antwoord hier

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.