Artificiële intelligentie: EU neemt het voortouw op het vlak van regulering

Eind april lanceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een verordening voor een wettelijk en ethisch kader voor artificiële intelligentie (AI). AI is een van de meest baanbrekende technologische vernieuwingen van de afgelopen tijd. Een zee van mogelijkheden ligt open. Belangrijke ethische dilemma’s zijn echter de keerzijde van de medaille. Met de ontwerpregels wil de EU daarom duidelijke grenzen stellen aan het gebruik van deze technologie. De EU wil zichzelf een voortrekkersrol geven bij de ontwikkeling van nieuwe mondiale normen voor betrouwbare AI.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
04 mei 2021

Wat is AI?

Artificiële intelligentie valt niet in één definitie te vatten. Er zijn immers tal van technologieën die AI genoemd worden. Denk aan het deepfakefilmpje van Obama, maar ook aan een digitale telefoonassistent, een sorteermachine, enzovoort. De toepassingen van AI lijken vrijwel oneindig. De ontwerpverordening bevat een eigen definitie en beschouwt elke software die voor een specifieke door de mens bepaalde doelstelling resultaten kan genereren, zoals voorspellingen, aanbevelingen en beslissingen, als AI.

Wat zijn de hoofdlijnen van het voorstel van EU-verordening?

“Op het gebied van artificiële intelligentie is vertrouwen een must, geen nice-to-have” voor Eurocommissaris Margrethe Vestager. En om dat vertrouwen te garanderen, wordt in het nieuwe voorstel van verordening gekozen voor een risicogebaseerde benadering. AI-technologieën worden opgedeeld in drie grote categorieën:

(1) verboden AI, omwille van het onaanvaardbare risico voor de veiligheid en/of de fundamentele rechten van burgers. Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan live gezichtsherkenning in openbare ruimten, maar ook aan het manipuleren van het gedrag, de meningen of beslissingen van mensen in hun nadeel; exploitatie van informatie over mensen om hun kwetsbaarheden uit te buiten; algemeen toezicht op alle natuurlijke personen zonder onderscheid, sociale scoring ...

(2) hoog risico AI, waaraan bijkomende kwaliteits- en conformiteitsvereisten (bewijs van veiligheid, transparantie en menselijk toezicht) worden gesteld. Denk aan AI-systemen met een veiligheidscomponent, zoals zelfrijdende auto’s, maar ook aan biometrische identificatie, het beheer van kritische infrastructuren, rekrutering van natuurlijke personen enz.

(3) laag of minimaal risico AI. De niet-naleving van de regels wordt in de ontwerpverordening gesanctioneerd met boetes die kunnen oplopen tot 6% van de wereldwijde omzet van een bedrijf. Het is dus duidelijk dat de ontwerpverordening verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor alle bedrijven die vandaag al investeren in AI-technologie.

VBO – Met dit wetgevend initiatief pioniert de EU op het vlak van AI. Gezien de ethische en juridische vraagstukken die AI onvermijdelijk met zich meebrengt, is de nood aan een wetgevend kader ongetwijfeld reëel. Het VBO benadrukt wel dat het doel om via Europees wetgevend beleid het vertrouwen in AI te verzekeren, alleen kan worden bereikt door ook de uitmuntendheid van AI in Europa na te streven en dus door technologische innovatie te blijven aanmoedigen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.