Innovatie wordt inspiratie en vice versa

Eind 20e eeuw vroegen beleidsmakers zich al af hoe we van onze economie de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld konden maken. In het jaar 2000 kreeg het antwoord daarop zijn beslag in de Lissabonstrategie, gericht op de verdere uitbouw van een concurrentiële, dynamische en op kennis gebaseerde economie. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) speelden daarbij, als potentiële bron van innovatie, een sleutelrol.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
26 april 2023

Tien jaar later werd die strategie in een concreet doel vertaald: minstens 3% van het bbp moet worden ingezet op onderzoek en ontwikkeling, met de ondernemingen als drijvende kracht. België slaagde in dat opzet en behoort vandaag tot de absolute top in de wereld op het vlak van O&O en innovatie.

EEN UNIEK O&O-LANDSCHAP

Die koppositie is geen toeval. Ze is het resultaat van een jarenlange symbiotische samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen ... en ondernemingen. Samen vormen ze een competitief O&O-netwerk, met sterke innovatoren en doorgedreven partnerships – zoals het crosssectorale samenwerkingsplatform BRIEC (Belgian Research Innovation and Entrepreneurship Community).

En, eerlijk is eerlijk, de grote sprong vooruit gebeurde vooral op het conto van onze bedrijven. Zij waren, en zijn nog steeds, de draaiende motor van O&O in België. Ze bleven dat ook tijdens de crisissen van de voorbije jaren. Die hebben uiteraard een grote negatieve impact gehad op het vertrouwen van de bedrijven en op de beschikbare financiële middelen voor investeringen in O&O en onderzoeksinfrastructuur. Maar dankzij het stabiele O&O-investeringsklimaat konden zij tijdens de COVID-19-pandemie blijven investeren. Zelfs de huidige heftige energie- en competitiviteitscrisis, die zwaar inhakt op de financiële draagkracht van de bedrijven, lijkt de innovatieappetijt van onze bedrijven nauwelijks te fnuiken.

AI, EEN BOOST VOOR DE PRODUCTIVITEIT

Artificiële intelligentie (AI), en de bijhorende waaier aan mogelijkheden, maakt nu deel uit van de innovatiewereld. De term ‘artificiële intelligentie’ duikt tegenwoordig zowat overal op en dekt – afhankelijk van de context – niet altijd dezelfde lading. Is AI een containerbegrip geworden? Misschien wel. We stellen in ieder geval vast dat veel bedrijfsleiders AI nog altijd als een ver-van-mijn-bedshow ervaren. Nochtans wordt AI volgens sommige onderzoekers een sleuteltechnologie die de productiviteit van bedrijfsprocessen aanzienlijk kan verhogen.

In de nieuwste editie van het VBO-magazine REFLECT- “Innovatie wordt inspiratie en vice versa” - verduidelijken we het begrip AI en illustreren we hoe ondernemingen die technologie vandaag al toepassen. Meer algemeen plaatsen we dat verhaal in perspectief door een reeks vragen te beantwoorden: waar staat België op het vlak van O&O en de daaruit voortvloeiende innovaties? Hoe zijn we zover geraakt? Wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen we onze koppositie behouden en versterken? Het woord is aan de VBO- en externe experten.

“De grote sprong vooruit gebeurde vooral op het conto van onze bedrijven”

De kaarten liggen, vergeleken met begin jaren 2000, fundamenteel anders. De noodzaak voor een sterke economie is niet veranderd, de opdracht is dat wel. Vandaag moet die economie ook nog sociaal en ecologisch verantwoord zijn, duurzaam dus. En in die transitie speelt innovatie een sleutelrol als concurrentiële, sociale en duurzame hefboom voor onze welvaart. Het beleid van het laatste decennium, met een zeer ambitieuze focus op O&O, heeft dat bovendien ten overvloede bewezen. Het zou dan ook erg jammer zijn mochten de plannen van sommige beleidsmakers om de steun rond O&O in te perken, uitgevoerd worden!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.