VBO Studiedag O&O: België doet het goed, laten we dat verder ondersteunen

Op 28 september 2022 hield het VBO zijn studiedag rond O&O in België: ‘België koploper in O&O’. Dat België een koploper is op vlak van O&O en innovatie is evident als we kijken naar de cijfers: België haalde in 2019 een O&O-uitgavenpeil van 3,16% van het bbp en behoort daarmee tot de absolute top in de wereld. Tegelijk behoort België samen met Zweden, Denemarken, Finland en Nederland tot de innovatieleiders in Europa. Die toppositie is er niet in een-twee-drie gekomen: in 2009 zat België nog in de middenmoot van Europa.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
05 oktober 2022

Twee aspecten lagen aan de basis van dat succes: enerzijds de trekkende rol die bedrijven hebben gespeeld in het investeren in O&O en in de vertaling ervan naar innovatie, en anderzijds ons uitstekende fiscale en directe O&O-ondersteuningsbeleid. Die aspecten stonden dan ook centraal tijdens het evenement.

De getuigenissen uit het bedrijfsleven werden ingeleid door een panelgesprek met Gunther Aelbrecht (FOD Economie), Dominique Demonté (Agoria) en Tine Schaerlaekens (essenscia) over het belang van intellectuele eigendom in het bestendigen van innovatieve productie in België. Daarna namen enkele belangrijke innovatoren het woord, met name Olivier Vandooren van de kennisinstelling voor de bouw (WTCB), Angelo Mirasola van telescooplens- ‘superstar’ -onderneming Amos en Marc Bomberna van de internationale landbouwtruckbouwer CNH Industrial.

Zonder tegen te spreken dat er ruimte is voor verbetering was het bedrijfsleven unaniem: de fiscale ondersteuning van O&O speelt een cruciale rol voor enerzijds de ontplooiing van O&O-activiteiten en anderzijds de verankering van innovatieve productie in België. En dat heeft de politiek goed begrepen. Het evenement werd afgesloten met een uiteenzetting van vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Het VBO bedankt de minister voor zijn engagement om O&O en innovatie in België te blijven ondersteunen, te bestendigen en te werken aan de rechtszekerheid ervan. Wij kijken uit naar de voortzetting van het lopende overleg met de stakeholders om nog meer rechtszekerheid te verkrijgen over de bestaande O&O-steun voor onze bedrijven. Laat onze ondernemingen blijven speuren naar innovatie. Laat België doorgroeien tot de absolute nummer 1! 

(Her)bekijk ons evenement op onze website via volgende link.

Zie ook:

VBO-studie: O&O en ondersteuning ervan in België
VBO-studie: O&O en ondersteuning ervan in België: de kerncijfers 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.