België viert 100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie

Op 7 mei hield België een conferentie over de toekomst van werk in het teken van de honderdste verjaardag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De conferentie kon rekenen op zo’n 200 deelnemers. Guy Ryder, de directeur-generaal van de IAO, prees de speciale rol die België speelde als een van de stichtende lidstaten en voortdurend supporter van het mandaat en het normatieve systeem van de IAO. De directeur-generaal verwees ook naar het Belgisch sociaal pact dat exact 75 jaar geleden tot stand kwam, en dat sociale zekerheid en sociale vrede wil bereiken op basis van sociale rechtvaardigheid.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
05 juni 2019

Minister Kris Peeters benadrukte dat we vooral verder moeten gaan op de ingeslagen weg en hield een vurig pleidooi voor levenslang leren als hefboom om als individu en samenleving klaar te zijn voor welke toekomstige uitdaging ook. Oxford-professor Jeremias Prassl hield ons voor dat de toekomst van werk niet zwart-wit, goed of slecht is, maar vooral afhangt van onszelf. 

In een internationaal en een nationaal panel onder leiding van Xavier Taveirne werd vervolgens van gedachten gewisseld over een aantal uitdagingen en opportuniteiten verbonden aan de huidige en toekomstige wereld van werk met specifieke aandacht voor de rol van de IAO en de sociale partners. Met Luc Cortebeeck en Mthunzi Mdwaba kregen we zelfs de vicevoorzitters van de IAO namens respectievelijk de werknemers en de werkgevers aan de tafel, die bovendien ook nog eens deel uitmaakten van de “Global Commission on the Future of Work”. Luc Cortebeeck wees op de (soms moeizame) successen om wantoestanden in bepaalde landen aan te pakken en op te lossen via de instrumenten en bewakingsmechanismen van de IAO. Mthunzi Mdwaba vroeg om te focussen op productieve tewerkstelling alvorens te praten over nieuwe rechten voor werknemers. Wat is het ‘recht op waardig werk’ waard als je werkloos bent of deel uitmaakt van de informele economie zoals tientallen miljoenen mensen? 

Ook in het nationale debat was de toon er een van dialoog en samenwerking als bron van zekerheid en stabiliteit. Jan Denys (Randstad) en Kris De Meester (VBO) stelden namens de werkgevers dat we best wat optimistischer mogen zijn. We boeken vooruitgang op vele terreinen. De arbeidsmarkt is heel wat stabieler dan we vaak vermoeden. Het loopt bijvoorbeeld niet zo’n vaart met nieuwe vormen van werk of samenwerking. Technologie biedt ons ongekende mogelijkheden om arbeid aantrekkelijker te maken en kansen te creëren voor iedereen. De werkelijkheid is geen revolutie maar een voortdurende evolutie die vergt dat ondernemingen en werknemers wendbaar zijn in een gezamenlijk streven naar een omgeving waarin werknemers het beste van zichzelf kunnen en willen geven. We mogen vooral ook het globale plaatje niet uit het oog verliezen. De grote uitdagingen zijn en blijven de informele economie die nog steeds gigantisch is in tal van landen, het gebrek aan bestuurlijke capaciteit en stabiliteit in een reeks landen, samen met praktijken van corruptie die het potentieel van bedrijven en hun werknemers fnuiken om duurzame welvaart te bewerkstelligen voor iedereen. 

VBO – De toekomstige wereld van werk moet er een zijn die we benaderen met gezond verstand en met tastbare maatregelen die resultaat opleveren, niet met ronkende verklaringen, principes en rechten. De IAO is en blijft een unieke instelling die met haar tripartiete samenstelling het best geplaatst is om vooruitgang te boeken op het terrein. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in België blijven we meespelen in de voorlinie van de internationale discussies over waardig werk en streven we naar een gelijk speelveld voor private ondernemingen en omstandigheden die duurzaam ondernemen aanmoedigen en mogelijk maken. Samen met werknemers en overheden kunnen we geduldig maar gestaag sturen in een richting die welvaart en rechtvaardigheid voor allen mogelijk maakt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.