Internationale handel: hefboom voor concurrentiekracht

Op woensdag 24 mei debatteerden op het VBO tientallen politici, captains of industry en experten over het thema internationale handel. Handel is essentieel voor een kleine, open economie als België en moet ook in de toekomst deel van ons DNA blijven. Wil het zijn concurrentiekracht niet ondermijnen dan moet ons land absoluut een versnelling hoger schakelen op het vlak van handelsbeleid, zowel offensief als defensief.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
25 mei 2023

In 2022 was de Belgische uitvoer goed voor 94,2% van het bbp. Een op de vijf jobs is gelinkt aan de Belgische en Europese uitvoer buiten de EU. Met de geopolitieke spanningen in het achterhoofd, tonen die cijfers eens te meer aan hoe belangrijk en noodzakelijk het is voor de welvaart en de werkgelegenheid om onze in- en uitvoer te diversifiëren en op te schroeven. Laat dat nu net het doel zijn van de handelsakkoorden tussen de EU en haar internationale partners. Helaas wachten nog acht internationale handelsakkoorden in België op ratificatie door verschillende deelstaatparlementen.

Versnelling hoger schakelen

Bepaalde handelsakkoorden moeten, afhankelijk van hun aard, worden geratificeerd door de parlementen van elke lidstaat. In België moeten, afhankelijk van de soort overeenkomst, maar liefst zeven parlementen zich uitspreken. Dat zorgt voor een vrij complex en traag ratificatieproces. Daarom vraagt het VBO aan alle bevoegde beleidsniveaus om hun verantwoordelijkheid te nemen en pragmatisme te tonen om de ratificatie van de handelsovereenkomsten door ons land te versnellen.

Om die oproep kracht bij te zetten, bracht het VBO, samen met Voka, BECI, UWE en AVED, de vertegenwoordigers van het federaal parlement, de deelstaatparlementen en het Europees Parlement samen. Met als doel om de uitdagingen rond die handelsakkoorden en de nodige voorwaarden voor hun ratificatie door te praten. Daarbij lag de focus op zowel de akkoorden die nog altijd niet werden geratificeerd als op de akkoorden die de EU onlangs sloot of binnenkort zal sluiten en die vervolgens ter ratificatie zullen worden voorgelegd. Tot slot wezen we ook op de belangrijke rol van de handelsakkoorden bij het nastreven en bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen.

“We hebben nood aan een veerkrachtig handelsbeleid dat onze handelspositie ondersteunt”

Het VBO hoopt dan ook dat de handelsakkoorden die in de pijplijn zitten, snel zullen worden geratificeerd. Ons land moet zich constructief opstellen binnen het Europees handelsbeleid en een duidelijke focus leggen op een open, modern en evenwichtig handelsbeleid zowel in offensieve als defensieve zin. Laat ons daarom alvast starten met de ratificatie van de acht hangende akkoorden.

> Link naar de fotogalerij van het evenement
> Link naar de replay van het evenement
> Link naar de video met testimonials
> Link naar de Focus International Trade

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.