Nieuwe directeur-generaal IAO bezoekt het VBO

Op 1 december 2022 bracht Gilbert Houngbo, sinds 1 oktober de nieuwe directeur-generaal van de IAO (*), een bezoek aan de Belgische werkgevers. De ontmoeting maakte deel uit van een rondreis langs de Europese instellingen en verschillende lidstaten, waaronder België. Het is lovenswaardig dat Gilbert Houngbo aan het begin van zijn mandaat de tijd neemt om de leden van de IAO, dus de regeringen, maar ook de nationale vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, te ontmoeten. 

De nieuwe directeur-generaal benadrukte zijn voornemen om de internationale arbeidsnormen te moderniseren. Hij zal dus actief doorgaan met het lopende proces van het evalueren en schrappen van achterhaalde verdragen, en tegelijkertijd nagaan of nieuwe internationale normen wenselijk zijn. Zijn bedoeling is tweeledig: enerzijds uniforme ‘spelregels’ m.b.t. sociale kwesties  ontwikkelen (level playing field), en anderzijds erover waken dat de IAO haar rol speelt en haar verantwoordelijkheid neemt om toe te zien op een betere naleving van de fundamentele normen overal ter wereld. Die tweede rol wordt al vervuld via de verschillende controlemechanismen van de IAO, maar de controles moeten absoluut doeltreffender gebeuren en economische actoren die deel willen uitmaken van een sociaal verantwoordelijke toeleveringsketen moeten betere tools krijgen aangereikt. 

De vruchtbare discussie met Belgische werkgevers ging ook over de noodzaak om minder ontwikkelde landen te steunen bij de overgang van een informele economie naar formele activiteiten en jobs, d.w.z. met sociale normen en sociale bescherming. Daarbij zijn vaardigheden en productiviteitsverbetering van cruciaal belang. "We kijken uit naar een constructieve samenwerking met de nieuwe directeur-generaal van de IAO", bevestigen Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, respectievelijk CEO en directeur-generaal van het VBO. "Om een dergelijke samenwerking tot een goed einde te brengen, moeten alle partijen vanaf het begin, d.w.z. vanaf het ontstaan, bij nieuwe projecten worden betrokken. Dat is des te belangrijker in tijden van meervoudige systeemcrises. Anders bestaat het risico dat het tripartiet systeem dode letter blijft.

(*) Internationale Arbeidsorganisatie: gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties met 187 lidstaten (uniek agentschap met een tripartiet besluitvormingsproces: regeringen-werkgevers-vakbonden).

Main photo ©belga 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.