5 jaar CETA: de handel met Canada floreert

De Belgische export naar Canada is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 1,6 miljard euro gestegen. Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) toont dat aan dat het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA), dat op 21 september zijn vijfde verjaardag van voorlopige inwerkingtreding viert, een positieve weerslag heeft op de Belgische economie.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
20 september 2022

De werkgeversorganisatie roept dan ook op om het akkoord zo snel mogelijk door alle parlementen van ons land te laten bekrachtigen.

  • De Belgische uitvoer naar Canada is tussen 2017 en 2021 met 61,8% gestegen, wat veel meer is dan het Europese gemiddelde (+25,7%).
  • Sinds de inwerkingtreding in 2017 konden de Belgische ondernemingen dankzij CETA tot meer dan 1,6 miljard euro aan extra uitvoer genereren.
  • Het marktaandeel van Belgische ondernemingen in de Canadese invoer is bijna verdubbeld.
  • Dankzij het akkoord kon een traditioneel handelstekort worden omgezet in een handelsoverschot.

Ondanks de grote storingen door COVID-19 hebben de handelsresultaten van het CETA-akkoord de verwachtingen in het hele land ruimschoots overtroffen. De Belgische export naar Canada is tussen 2017 (het jaar van de voorlopige inwerkingtreding van CETA) en 2021 met 61,8% gestegen, van 2,62 miljard euro naar 4,25 miljard euro. Die cijfers zijn erg bemoedigend, want dat betekent dat het handelstekort van vóór de invoering van CETA (-535 miljoen euro in 2016) werd omgezet in een overschot ten gunste van België (overschot van 622 miljoen euro in 2021)[1].

Onze ondernemingen doen het ook beter dan het Europese gemiddelde (+25,7%) en maken van België de derde grootste Europese leverancier aan Canada. De Canadese markt (de 18de exportmarkt van België) is duidelijk een aantrekkelijkere afzetmarkt geworden voor Belgische ondernemingen. Hun marktaandeel in de totale invoer van Canada is met een stijging van 0,41% in 2016 naar 0,79% in 2021 bijna verdubbeld. Vandaag genieten maar liefst 2000 bedrijven een geprivilegieerde toegang tot de Canadese markt[2]. Ook de Belgische uitvoer van diensten groeide tussen 2017 en 2021 gestaag (+23,7%)[3].

CETA was bovendien een stimulans voor Belgische investeerders om naar Canada te verhuizen, niet alleen voor de binnenlandse markt, maar ook voor handelsactiviteiten in heel Noord-Amerika.  In 2021 werden meer dan 80 Belgische dochterondernemingen opgericht in Canada, met name in de voedingsindustrie en op het gebied van nieuwe technologieën[4].

Tot dusver hebben 16 van de 27 lidstaten de overeenkomst bekrachtigd[5]. Met Canada heeft België in deze onzekere tijden een bevoorrechte en betrouwbare handelspartner. Het VBO roept daarom alle betrokken parlementen van ons land op om het akkoord zo spoedig mogelijk te bekrachtigen.

“Na vijf jaar voorlopige toepassing kunnen we concluderen dat de tegenstanders van CETA ongelijk hadden: het handelsakkoord heeft niet geleid tot een verlaging van onze hoge veiligheidsnormen, onze milieunormen of ons niveau van consumentenbescherming. Ons land werd ook niet overspoeld door Canadese producten, noch werd onze nationale soevereiniteit aangetast door arbitrageprocedures tussen investeerders en overheden. Daarom roep ik, na de positieve stemuitslagen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement in 2018, alle parlementen in ons land die dat nog niet hebben gedaan op om CETA spoedig goed te keuren. Dergelijke handelsakkoorden, waarover de EU met haar partners onderhandelt, zijn immers van cruciaal belang voor de noodzakelijke diversificatie van de in- en uitvoer van een kleine open economie als de onze”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Foto ©Shutterstock


[1] Eurostat
[2] Agentschap voor Buitenlandse Handel
[3] Eurostat
[4] Canadese overheid
[5] Europees Parlement

 

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.