De Europese parlementsleden hebben de akkoorden met Singapore goedgekeurd

Tijdens zijn plenaire vergadering van 13 februari 2019 gaf het Europees Parlement zijn zegen aan de vrijhandels- en investeringsbeschermingsakkoorden tussen de Europese Unie en Singapore.


Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
20 februari 2019

Deze stemming bewijst dat er in de Unie een echte wil bestaat om een ambitieus vrijhandelsbeleid te voeren met de meest dynamische regio's ter wereld, zoals de meerderheid van de Europese burgers het wenst. Europa blijft dus niet bij de pakken zitten nu het wereldwijde handelssysteem in vraag wordt gesteld, indirect door China en expliciet door de Verenigde Staten, twee economische wereldmogendheden.

In de geest van de EU-handelsverdragen van de "nieuwe generatie" stelt het handelsakkoord de markt van Singapore open voor onze ondernemingen dankzij lagere douanetarieven, de afschaffing van niet-tarifaire obstakels en de vereenvoudiging van de douaneprocedures. Een vlottere toegang tot de belangrijkste logistieke hub van Zuidoost-Aziƫ komt direct ten goede van onze exporteurs en importeurs die hun producten met Singapore kunnen uitwisselen, maar ook met de vrijhandelszone van de 10 landen van ASEAN. Het handelsakkoord kan snel na de bekrachtiging door de overheid in Singapore in werking treden.

Het akkoord over de bilaterale investeringen - inclusief de hervormde procedure om geschillen tussen verdragspartijen en investeerders te beslechten - biedt onze investeerders een verregaande bescherming tegen inbreuken op hun fundamentele rechten op de Aziatische markt, volgens de vigerende internationale normen. Deze fundamentele zekerheid garandeert dat onze economische operatoren dezelfde behandeling krijgen als de nationale actoren op het grondgebied van Singapore. Dit versterkt de voorspelbaarheid van het investeringsklimaat en legt de rechten en plichten van elke partij duidelijk vast. Dit investeringsakkoord moet nog worden goedgekeurd door de nationale parlementen van de 28 (27) lidstaten van de Unie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.