De Verenigde Staten blazen warm en koud: Trade & Technology Council & Inflation Reduction Act

De Europese en Amerikaanse leiders ontmoetten elkaar op 5 december voor de derde topbijeenkomst van de Raad voor Handel en Technologie (TTC). Na afloop van de ontmoeting, die werd gekenmerkt door de grote Europese bezorgdheid over de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), merkten beide partijen “tastbare vooruitgang” op verschillende samenwerkingsgebieden.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
13 december 2022

Intense Rollercoaster met Amerika (IRA), of nog: de ‘Inflation Reduction Act’

Dat we ons in een rollercoaster van ups en downs bevinden wat onze relaties met de VS betreft, is niet nieuw. Sinds de regering-Trump gaat het onderhouden van die relaties immers niet van een leien dakje. Met Biden aan de macht zagen we op bepaalde momenten goede samenwerking en tekens van hoop, zoals bijvoorbeeld bij zijn bezoeken aan ons land of bij de intense samenwerking over de sancties tegen Rusland, maar ook bij het vinden van tijdelijke oplossingen voor onze handelsconflicten.

Ondanks die bemoedigende acties nam het Congres deze zomer echter de zogenaamde ‘Inflation Reduction Act’ aan. Die wetgeving, die op 1 januari 2023 in werking zou moeten treden, bevat heel wat nadelige bepalingen ten aanzien van Europese producten. Bovendien zijn ze in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Verschillende subsidies zijn immers – onder het mom van de strijd tegen de klimaatverandering en de inflatie – discriminerend ten opzichte van Europese bedrijven. Zo worden Amerikaanse elektrische voertuigen immens bevoordeeld, wat Europese bedrijven sterk laat nadenken over hun huidige set-up van supply chains en manier van werken, met alle indirecte gevolgen en overloopeffecten op andere sectoren van dien.

Het VBO hoopt dat de duidelijke signalen vanuit Europa (inbegrepen het bezoek van president Macron aan president Biden) de relaties wat heeft hersteld en het heeft duidelijk gemaakt dat die wetgeving problematisch is op meerdere vlakken. Op verschillende niveaus zijn er initiatieven om dat meningsverschil aan te kaarten en op te lossen. Als tegenreactie hebben verschillende Europese leiders echter opgeroepen tot een gelijkaardig Europees initiatief dat de productie in Europa zou moeten bevoordelen. Protectionisme kan echter nooit de oplossing zijn en al zeker niet in de huidige geopolitieke toestand. Samenwerking moet het uitgangspunt blijven voor onze handelsrelaties met gelijkgezinde partners. Bovendien gaat protectionisme in tegen de geest van de TTC en dat kan niet de bedoeling zijn.

Belangrijkste resultaten van de derde ministeriële conferentie van de TTC

Daarnaast werden verschillende andere onderwerpen besproken en werden enkele nieuwe initiatieven in het leven geroepen. De twee partners verbonden zich er namelijk toe om projecten voor de ontwikkeling van digitale infrastructuur en connectiviteit in Jamaica en Kenia te ondersteunen, om samen te werken rond opkomende technologieën, veerkrachtige toeleveringsketens voor halfgeleiders op te bouwen, alsook de het trans-Atlantische handelsverkeer uit te breiden en de inspanningen voor duurzame handel voort te zetten en tegelijkertijd de veiligheid te verhogen door middel van exportcontroles en het screenen van investeringen.

Ter herinnering: de in 2021 opgerichte TTC is een forum voor de EU en de VS om hun aanpak van belangrijke handels- en technologiekwesties te coördineren en de trans-Atlantische samenwerking op dat gebied te intensiveren op basis van gemeenschappelijke democratische waarden. De volgende ministeriële conferentie staat half 2023 gepland.

VBO – Hoewel het VBO die verbintenissen op vele samenwerkingsgebieden toejuicht, roept het de TTC op handelsgeschillen en -belemmeringen aan te pakken wanneer die zich voordoen. Het VBO is enorm tevreden dat onze minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib dat in Praag rechtstreeks heeft besproken met haar Amerikaanse tegenhanger. Wij hopen dat het spoedig tot een oplossing zal komen. Het VBO – in samenwerking met BusinessEurope – blijft dan ook waakzaam en roept op tot een herziening van die discriminatoire regels. Wij steunen een gelijk speelveld tegen de achtergrond van een modern, open, eerlijk en op regels gebaseerd handelssysteem. Bovendien roepen wij onze leden en Belgische bedrijven ook op ons op de hoogte te houden van de nadelige gevolgen die zij van die IRA ondervinden zodat wij ze kunnen blijven aankaarten.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.