Diplomatie en de uitdagingen van economische veiligheid

Vorige week vonden de Diplomatieke dagen 2022 plaats. Daarvoor keerden alle Belgische ambassadeurs van over de hele wereld naar Brussel terug voor een week van briefings en denkoefeningen. Op de agenda stond onder meer het thema economische veiligheid, en het VBO werd verzocht zijn visie op dat thema toe te lichten.


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
13 september 2022

De verantwoordelijken van de competentiecentra Europa & Internationaal en Energie, Klimaat & Mobiliteit sensibiliseerden de Belgische diplomaten over de impact van het toegenomen aantal systeemcrisissen op onze ondernemingen (terrorisme, cybercriminaliteit, COVID-19, Brexit, oorlog in Oekraïne, klimaatverandering ...). Hoewel de veerkracht van ondernemingen en hun waardeketens iets is waar ze in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn, is het belangrijk dat alle overheden van het land op dergelijke crisissen anticiperen, zodat die veerkracht en die van het algemene kader waarbinnen ondernemingen functioneren, kan worden versterkt.

Het VBO benadrukt ook dat het noodzakelijk is om een juist evenwicht te waarborgen tussen de legitieme verdediging van onze belangen en die van de EU enerzijds en de noodzaak voor de EU om open te blijven staan voor handel en investeringen anderzijds. Volgens het VBO zou het niet realistisch noch raadzaam zijn voor de EU om te dromen van een volledige autarkie, of zelfs van een terugkeer naar het protectionisme. Aangezien België echter, net zoals de EU, voor de bevoorrading van een groot aantal grondstoffen afhankelijk is van verschillende andere landen, is het belangrijk om die invoerbronnen te beschermen en te diversifiëren. Het VBO heeft de ambassadeurs daarom gevraagd om hun contacten met het bedrijfsleven te versterken, zodat zij hun kennis over de strategische belangen van België in het buitenland kunnen aanscherpen, en om relevante informatie over mogelijke evoluties, mogelijkheden of uitdagingen in de landen waar zij gevestigd zijn te verspreiden.  

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.