Europees Parlement keurt handelsakkoord EU-Japan goed

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden dat het Europees Parlement vandaag de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de EU en Japan heeft goedgekeurd. Dit ambitieus, vooruitstrevend en evenwichtig handelsverdrag voorziet in de creatie van een vrijhandelszone met 600 miljoen consumenten die goed is voor bijna een derde van het wereldwijde bbp.

Pers, COMMUNICATION & EVENTS
12 december 2018

Het akkoord leidt tot tal van voordelen en opportuniteiten op de Japanse markt: het wegvallen van douanetarieven, het wegwerken van een aantal overbodige regelgevende obstakels (onder meer door een afstemming op internationale normen), een vereenvoudiging van de douaneprocedures, een betere toegang tot de Japanse dienstenmarkt en tot de overheidsopdrachten van 48 grote Japanse steden …

 “De stemming van vandaag is in de eerste plaats uitstekend nieuws voor onze ondernemingen die actief zijn in het buitenland! Japan – de 3e grootste economie ter wereld – biedt tal van mogelijkheden voor onze importeurs en exporteurs. Ik denk bijvoorbeeld aan de textielsector, de technologische industrie, de chemie of de agrovoedingssector, die allemaal een betere toegang krijgen tot de zeer dynamische maar van oudsher moeilijk te veroveren Japanse markt met zijn vele regelgevende obstakels. De Europese unie toont zich hier een betrouwbare internationale partner, die ijvert voor ‘rules-based’ vrijhandel. Op deze manier kunnen de EU en Japan het globale handelsbeleid mee richting geven op een moment waarop sommigen meer dan 70 jaar internationaal handelsacquis op de schop willen doen”, reageert Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Het VBO hoopt dat het akkoord begin 2019 al in werking kan treden. De autoriteiten van zowel de EU als Japan zullen bijzondere aandacht moeten besteden aan de implementering van de bepalingen van het handelsakkoord, waaronder de preferentiële tarieven. Het VBO zal samen met de sectorfederaties aandachtig waken over de correcte toepassing van het akkoord en de Belgische ondernemingen sensibiliseren rond de te vervullen procedures om de positieve effecten ervan ten volle te benutten.  


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.