Oorlog in Oekraïne: het VBO staat klaar om de ondernemingen te helpen

Waar iedereen voor vreesde, werd werkelijkheid. Rusland verklaarde de oorlog aan Oekraïne door het op 24 februari binnen te vallen. Veel landen veroordeelden dan ook die acties en dat niet enkel met woorden, maar ook met daden. Een oorlog aan de zijlijn van de Europese Unie kan immers niet voorbijgaan zonder gevolgen. Het VBO schaart zich dan ook volledig achter die veroordeling.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL Benoit Monteyne, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
08 maart 2022

Wat betreft sancties hebben de EU, Zwitserland, de (mogelijke) kandidaat-lidstaten, de EFTA-landen en het VK –  maar ook landen elders in de wereld zoals de VS, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Taiwan – verschillende pakketten aan sancties opgelegd of zich achter de EU-sancties geschaard. Die sancties moeten een afschrikwekkend effect hebben op de Russische oorlogvoering en moeten onder meer de financiering van dat geweld zoveel mogelijk stilleggen. Bovendien namen verschillende EU-lidstaten eigen sancties. Ook in België voerden de deelstaten sancties in die uitvoervergunningen voor ‘dual use’-technologieën naar Rusland stopzetten.

De Europese sancties, aangenomen in drie verschillende pakketten, respectievelijk op 23, 25 en 28 februari, zijn de meest verregaande sancties ooit. Gaande van een uitsluiting van zeven Russische banken van het internationale systeem inzake betalingsverkeer (SWIFT), tot het treffen van sancties tegen 702 individuen en 53 entiteiten. Dat zijn slechts enkele van de vele maatregelen. Die sancties zullen hopelijk de gewenste gevolgen bereiken. Keerzijde van de medaille is echter dat sancties ook ongewenste neveneffecten met zich meebrengen. Rusland heeft reeds tegenmaatregelen getroffen met betrekking tot zijn luchtruim. Zo worden 36 landen, waaronder alle EU-lidstaten, geweigerd. Ook heeft Rusland het overmaken van vreemde valuta naar het buitenland verboden en wordt het voor buitenlandse investeerders moeilijker gemaakt om het land te verlaten. Hoogstwaarschijnlijk volgen er nog maatregelen.

Wat het VBO doet om de bedrijven te helpen

Veel ondernemingen die in ons land actief zijn ondervinden of zullen de gevolgen van deze crisis, die zich aan de grenzen van de EU afspeelt, nog kunnen ondervinden. Dat kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, omwille van hun handelsbetrekkingen of activiteiten in de landen die bij het conflict betrokken zijn, door de prijsstijgingen en tekorten aan bepaalde grondstoffen, door de opgelegde sancties enzovoort. Het VBO is in die zin bezorgd over de nadelige gevolgen voor de Belgische economie en monitort de situatie zeer nauwkeurig zodat onverwachte situaties zo veel mogelijk vermeden kunnen worden. De laatst genomen maatregelen worden dan ook regelmatig geüpdatet op onze website. Bovendien wil het VBO ervoor zorgen dat de impact op de bedrijven zo goed mogelijk getemperd wordt, voorzienbaar is en dat bedrijven zich op een zo vlot mogelijke wijze kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Daarom heeft het VBO een interne taskforce opgericht, waarin het intens communiceert met de zwaarst getroffen lidfederaties. Daarnaast organiseert het overlegmomenten met de politieke beleidsmakers, kaart het de bezorgdheden van de bedrijven aan bij de overheden en monitort het de evoluties in nauw overleg met BusinessEurope.

Bovendien roept het VBO de overheden op om een ‘single point of contact’ op te zetten waarbij bedrijven met hun vragen terechtkunnen. Verder benadrukt het VBO het belang van overleg met zijn sectoren en vraagt het om informatie over de uitvoering van de sancties zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de bedrijven. Ten slotte pleitte het VBO naar aanleiding van de crisis in Oekraïne al voor de voortzetting van het soepele stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.