Werkgeversorganisaties tevreden met akkoord screeningsmechanisme van buitenlandse investeringen in België

Het VBO, UWE, BECI, VOKA en Agoria zijn op het eerste zicht tevreden over het gevonden akkoord tijdens het overlegcomité van 30 november inzake het screeningsmechanisme van buitenlandse investeringen in België.


Alexander Verstappen, COMMUNICATION & EVENTS
02 december 2022

Onze grootste bezorgdheid was dat greenfield investeringen onder het toepassingsgebied zouden vallen en we kunnen dan ook in alle tevredenheid vaststellen dat dit niet het geval blijkt. Bovendien blijft één uniek interfederaal systeem het uitgangspunt en de termijnen lijken redelijk waardoor rechtszekerheid geboden wordt. Nanotechnologieën werden evenwel toegevoegd aan het toepassingsgebied en ook de corrigerende maatregelen worden niet meer exhaustief opgelijst, maar moeten wel voldoen aan een proportionaliteitstest. Bovendien kan er enkel in welbepaalde omstandigheden worden overgegaan naar een dieper onderzoek.

Door één uniek systeem te behouden - zonder greenfield investeringen aan het toepassingsgebied toe te voegen - wordt volgens ons fragmentatie tegengegaan en worden investeerders niet afgeschrikt door screening bij verschillende instanties of screening van investeringen die onder een normale gang van zakendoen horen (i.e. de greenfield investeringen die bovendien ook in de oorspronkelijke Europese verordening buiten het toepassingsgebied vallen). Dit is belangrijk om de aantrekkelijkheid van België als investeringsland en haar concurrentiepositie ten opzichte van buurlanden te behouden. Wij blijven echter pleiten voor de nodige rechtszekerheid (bijvoorbeeld inzake termijnen, confidentialiteit, enz.) bij de uitwerking van het mechanisme en bij het opstellen van de richtlijnen. Bovendien moeten we de termijnen blijven benchmarken met onze buurlanden en ervoor zorgen dat deze ook in de realiteit gerespecteerd worden. Zo niet verliezen we aan investeringen.

De tekst moet nu nog worden ondertekend door alle partijen die deel uitmaken van het samenwerkingsakkoord waarna 8 projecten ter instemming nog zullen moeten goedgekeurd worden door de 8 respectievelijke parlementen. Zo zou uiteindelijk het mechanisme op 1 juli 2023 in werking moeten kunnen treden. De werkgeversfederaties zullen binnenkort een infosessie organiseren om dit nieuwe mechanisme aan de bedrijven voor te stellen.

 

Foto © Belga Image

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.