3 regelgevingsdomeinen kosten de ondernemingen 6 miljard euro per jaar

Het Federaal Planbureau heeft zijn tweejaarlijkse rapport over de administratieve lasten die ondernemingen in 2016 ondervonden hebben, bekendgemaakt. Dit rapport beperkt zich tot de administratieve lasten die verband houden met de tewerkstellings-, de fiscale en de milieuregelgeving. Deze lasten kostten de ondernemingen in 2016 5,93 miljard euro, of 1,40% van het bbp. Dat is iets meer dan in 2014 (+ 0,02%). Wel is het relatieve gewicht van de administratieve lasten afgenomen, want in 2000 ging het nog om 2,55% van het bbp. Volgens Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO, blijven deze lasten te hoog: we moeten meer de nadruk leggen op het belang van een kwaliteitsvolle wetgeving die eenvoudig toe te passen is.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
06 februari 2018

Volgens de kleine en middelgrote ondernemingen is de grootste administratieve last afkomstig van fiscale bepalingen. Voor grote ondernemingen is dat de tewerkstellingsregelgeving. Ongeacht de omvang van de onderneming lijkt de milieuregelgeving de minste klachten op te leveren.

Uitgedrukt als percentage van de omzet nam de gemiddelde kost van de administratieve lasten tussen 2014 en 2016 toe voor alle categorieën ondernemingen, ook de kleine ondernemingen. In 2016 vertegenwoordigde de kost van de administratieve lasten 3,4% van de omzet van kleine ondernemingen tegenover 2,9% in 2014 en 5,8% in 2012. Voor middelgrote ondernemingen is dat 1,6% in 2016 tegenover 0,9% in 2014 en 1,4% in 2012, voor grote ondernemingen 0,8% tegenover 0,2% in 2014 en 0,4% in 2012. 

We stellen vast dat kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers de grootste administratieve last dragen per werknemer. Voor een kleine onderneming is dat wel 6.500 euro per werknemer, tegenover 2.000 voor een middelgrote onderneming en circa 500 euro voor een grote onderneming.

Regelgeving

De ondernemingen tonen zich meer tevreden over de kwaliteit van hun contacten met de administratie dan over de kwaliteit van de regelgeving op zich. Volgens dit rapport beantwoordt de administratie hun vragen binnen de voorziene antwoordtermijn en beantwoordt de verstrekte informatie aan hun verwachtingen. De ondernemingen zijn ook positiever over de bekendmaking van de regelgevingen. Die worden vóór de aanname ervan tot hun kennis gebracht en laten hen voldoende tijd om zich in orde te stellen.

Het vermogen van de regelgeving om zich aan te passen, het feit dat ze moeilijk te begrijpen is en het gebrek aan onderlinge samenhang blijven helaas belangrijke punten van kritiek. De moeilijk te begrijpen fiscale regelgeving wordt door ruim drie op de vier ondernemingen aangehaald als een ernstig struikelblok.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO: “Ondanks een lichte stijging stabiliseert de kost van de administratieve lasten op de ondernemingen. We moeten er evenwel over waken dat die niet opnieuw de hoogte ingaat. Bedrijfsleiders moeten hun tijd kunnen gebruiken om te ondernemen, niet voor papierwerk. Vaak is de regelgeving moeilijk te begrijpen. Bij het opstellen van wetten moet de wetgever daarom meer eenvoud voor ogen hebben, dat is een win-win voor iedereen”.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.