Vermindering administratieve lasten: nog weg af te leggen!

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) publiceerde zopas zijn verslag over 2014. Daaruit blijkt dat de administratieve lasten met 400 miljoen euro verminderd zijn, waarvan ongeveer 226 miljoen betrekking heeft op de lasten op de ondernemingen.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
16 september 2015

Het toenemende gebruik van de elektronische facturatie en van de elektronische maaltijdcheques verklaart 79,7% van de lastendaling in 2014. Gelet op de 5,13 miljard euro, dat is 1,37% van het bbp, aan administratieve lasten die, volgens de raming van het Federaal Planbureau in zijn verslag van 2012, aan de ondernemingen werden opgelegd, zijn de behaalde resultaten echter mager en blijft er nog heel wat werk voor de boeg!

De DAV kijkt nochtans op geen inspanning en de regering heeft tijdens de voorgaande legislatuur een reeks maatregelen genomen. Zo zijn tijdens de periode 2008-2014 de administratieve lasten inzake de federale wetgeving verminderd met bijna 1,25 miljard euro, waarvan zowat 65% ten voordele van de ondernemingen. Maar dat is nog niet genoeg!

Om de doelstelling van 30% lastenvermindering zoals bepaald in het jongste regeerakkoord te kunnen halen, is het zeer belangrijk zich te concentreren op domeinen die cruciaal zijn voor de ondernemingen, zoals de vereenvoudiging van de fiscale en sociale wetgeving.

De veralgemening van de ‘Only Once’, de eenmalige inzameling van gegevens, zou eveneens een aanzienlijke impact moeten hebben op de vermindering van de administratieve lasten en op de werking van de federale overheidsdiensten.

VBO – Het VBO dringt er nogmaals op aan dat de vermindering van de administratieve lasten die onze ondernemingen belemmeren en verlammen, een prioriteit zou zijn en blijven. En dat er rekening mee gehouden wordt bij iedere nieuwe regelgeving, in alle domeinen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.