Algemene Directie Statistiek zet vereenvoudigingsinspanningen voort

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium – heeft in België de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken. Ze is ook belast met de productie van Europese statistieken. Het is belangrijk op te merken dat naast de AD statistiek (ADS) nog andere organisaties verantwoordelijkheden hebben op het vlak van statistieken en dus ook enquêtes verspreiden.


Raf Van Bulck, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
28 juni 2017

Tijdens een ontmoeting tussen ADS, het VBO en enkele andere werkgeversorganisaties stelde ADS de initiatieven voor die zij vorig jaar opnieuw heeft genomen om de gegevensinzameling te vereenvoudigen, steekproeven te verminderen en zelfs enquêtes af te schaffen, en dit zonder in te binden op de kwaliteit van de statistieken.

Deze inspanningen leveren opnieuw een aanzienlijke vereenvoudiging op voor de bedrijven. Enkele voorbeelden: de loonkostenenquête werd volledig afgeschaft aangezien de gegevensverzameling nu integraal kan gebeuren via administratieve data van de RSZ. Dit betekent een administratieve vereenvoudiging voor 6.800 ondernemingen. Daarnaast zal de vacature-enquête nog slechts 1 keer per jaar plaatsvinden in plaats van 1 keer per trimester (een vereenvoudiging voor 10.000 ondernemingen). En ook het enquêteformulier van de jaarlijkse loonstructuurenquête werd sterk vereenvoudigd.

VBO – Statistieken zijn belangrijk om een effectief en efficiënt beleid te kunnen voeren. Door de klant (in dit geval de ondernemingen) centraal te stellen, is het mogelijk om dit op een gebruikersvriendelijke manier te organiseren en de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Het VBO is dan ook verheugd dat ADS hieraan blijft werken en hoopt dat de vereenvoudigingsinspanningen ook in de komende jaren zullen worden voortgezet.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.