Een duidelijk beeld van e-facturatie in België? Dat kan. Dankzij u!

De Belgische overheid promoot e-facturatie al enkele jaren. Elektronisch factureren biedt vele voordelen, zowel voor verzenders als ontvangers. Het is sneller, efficiënter en goedkoper.


Raf Van Bulck, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
27 februari 2018

De federale overheid monitort het gebruik via een jaarlijkse bevraging van ondernemingen, cijferberoepen en burgers. Ze brengt de evolutie van e-facturatie in kaart en registreert voor- en nadelen. Zo kan het beleid ook op uw onderneming worden afgestemd. Deelnemen aan dit onderzoek is belangrijk.

Sinds 1 januari 2018 is elektronisch factureren aan zowel de federale als de Vlaamse overheid verplicht. Andere overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen zullen snel volgen. Daarmee anticiperen ze op de Europese Richtlijn die overheden (alle entiteiten die onder het toepassingsgebied van de wetgeving op de overheidsopdrachten vallen) opdraagt om facturen elektronisch te ontvangen en te verwerken.

Om samenwerking tussen bedrijven te faciliteren, introduceerden de Belgische overheden het PEPPOL-model. PEPPOL is een interoperabiliteitskader voor de uitwisseling van transactiedata tussen partijen (tussen bedrijven en overheden maar ook tussen bedrijven onderling) in het kader van e-invoicing en e-procurement.

Ook het VBO draagt eraan bij. De VBO e-Invoicing Business Expert Group brengt stakeholders samen rond e-facturatie. Doel is concrete oplossingen te vinden voor implementatieproblemen die bij elektronisch factureren kunnen voorkomen.

VBO – Het VBO steunt het initiatief van de Dienst voor administratieve vereenvoudiging en kijkt uit naar de onderzoeksresultaten. Het is van belang dat ze de realiteit in alle sectoren weerspiegelen. Daarom vragen wij u even de tijd te nemen om de enquête te beantwoorden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.