Herlancering Kafka-meldpunt

Administratieve lasten blijven een belangrijke bron van frustratie en kosten voor heel wat kleine en grote ondernemingen. Het VBO is dan ook tevreden dat Minister Philippe De Backer, belast met administratieve vereenvoudiging, het Kafka-meldpunt voor administratieve vereenvoudiging op 5 februari herlanceerde.


Raf Van Bulck, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
12 februari 2019

Ondanks belangrijke vereenvoudigingsinspanningen in de voorbije decennia in domeinen als de Sociale Zekerheid of de belastingaangiftes, blijven sommige overheidsdiensten vasthangen in papieren, archaïsche en soms uiterst complexe procedures, waarbij gegevens die al bij een overheidsdienst beschikbaar zijn, nog eens opnieuw worden opgevraagd bij bedrijven (in strijd met het Only Once-principe). Ook wordt nog veel te veel een beroep gedaan op papieren aangetekende zendingen die voor bedrijven vaak de nodige kopbrekens meebrengen (persoonlijk gaan ophalen met eID, statuten meebrengen, etc.).

De laatste jaren komen er ook opnieuw lasten bij, soms van Europese oorsprong (zoals de formaliteiten inzake GDPR of de UBO-registratie), soms van binnenlandse oorsprong (vb. de regelgevingen rond de fiscaliteit van bedrijfswagens).

Volgens het recentste meetrapport van het Federaal Planbureau namen de totale kosten van de administratieve lasten van de ondernemingen en zelfstandigen dan ook toe tot € 6,79 miljard in 2016, een stijging met 29% ten opzichte van 2008.

Er is dus dringend nieuwe actie nodig en die begint bij het in kaart brengen van de zwaarste lasten die het bedrijfsleven vandaag treffen. Want minder papier en administratie betekent meer tijd voor klanten en innovatie!

VBO – Het VBO is tevreden dat de suggestie van het KMO-platform van het VBO (dat op 10/1 een ontmoeting had met Minister De Backer) om het kafka-meldpunt te herlanceren, zo snel in de praktijk werd omgezet. Het VBO roept alle bedrijven dan ook op om gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid om administratieve rompslomp te melden op: https://kafka.be/nl/meldpunt

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.