Officiële mailbox voor bedrijven: lancering samenwerkingstraject tussen overheid en bedrijven

Het kabinet-De Croo en de leidinggevende ambtenaren van KSZ, RSZ en BOSA-DTO (het vroegere Fedict) hebben op 11 oktober tijdens het Digitaal Platform van het VBO hun  strategische en technische visie voorgesteld op de officiële mailbox voor bedrijven. Het voorstel werd uitgebreid bediscussieerd met de meer dan 50 aanwezige sectorvertegenwoordigers.


Raf Van Bulck, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
12 oktober 2017

Het kabinet wil samen met de private sector die alle ruimte zal krijgen om front-end toepassingen inzake elektronische aangetekende zendingen, elektronische archivering of postroutering aan te bieden, een officiële mailbox uitrollen voor alle Belgische bedrijven. Het nieuwe platform moet de communicatie tussen overheden en bedrijven en bedrijven onderling vereenvoudigen door een centrale mailbox aan te bieden waarin berichten of verwijzingen naar berichten van alle afzenders gecentraliseerd kunnen worden. Dit moet zorgen voor een administratieve vereenvoudiging en een besparing op portkosten voor de verzenders en tegelijk nieuwe marktopportuniteiten creëren voor potentiële aanbieders van documentbeheersdiensten uit de private sector. In de komende maanden zullen de technische contouren van dit project verder worden uitgewerkt door een expertengroep met vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid en dienstenaanbieders.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.