Wist u … dat klacht indienen bij schending ‘only once’-principe door overheid, kan?

Belgische overheden moeten sinds 2016 het ‘only once’-principe respecteren. Dit principe van unieke gegevensinzameling betekent dat overheidsdiensten slechts eenmaal een beroep mogen doen op ondernemingen of burgers voor het verzamelen van gegevens.


Anneleen Bettens, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
20 maart 2018

Zij zijn verplicht de gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere overheden te hergebruiken. Zo wordt vermeden dat steeds opnieuw dezelfde identificatiegegevens worden opgevraagd, wat leidt tot administratieve overlast voor ondernemingen en burgers. Bij niet-naleving zijn er geen directe boetes of sancties. Inbreuken op het ‘only once’-principe kunnen wel per e-mail aan dav@premier.fed.be worden gemeld. De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, die belast is met het controleren van de naleving van dit principe, onderzoekt elke klacht. Gegronde klachten worden opgenomen met de betrokken overheidsdienst, waarna er gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht.

> Meer info

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.