Begroting 2018: vandaag inspanning, morgen evenwicht

Zoals ieder jaar heeft de regering haar ontwerpbegroting voor 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. De belangrijkste vaststelling is dat het begrotingsevenwicht deze regeerperiode zoals verwacht nog niet zal worden gehaald.


Carole Dembour, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
24 oktober 2017

Het structureel saldo, dat is het begrotingssaldo exclusief conjunctuureffecten en uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen, zou gaan van -1,1% van het bbp in 2017 naar -0,8% in 2018.

Om dit te verwezenlijken zijn 2,6 miljard euro aan ingrepen nodig. De helft van dat bedrag komt op het conto van technische correcties in de verwachte opbrengst van bepaalde maatregelen. De andere helft wordt gehaald met nieuwe maatregelen. Daarvan situeert 502 miljoen euro zich bij de sociale uitgaven (pensioenen, bestrijding van sociale fraude …). De taks op effectenrekeningen zou 254 miljoen euro in het laatje brengen en de accijnzen op suiker- of zoetstofhoudende dranken 75 miljoen. Verder moeten de maatregel tot versterking van de transparantietaks en een tiental nieuwe maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking elk 50 miljoen extra inkomsten opleveren.

De begrotingsinspanning van België in 2018 (0,3% van het bbp) ligt daarmee een stuk lager dan de 0,6% die Europa oplegt. Toch hoopt de regering Europa te overtuigen door de nadruk  te leggen op de structurele hervormingen die er aankomen. Zo zullen de hervorming van de vennootschapsbelasting en de integrale uitvoering van de taxshift helpen om de Belgische concurrentiepositie te versterken. Ook brengt de regering een investeringsdynamiek op gang om de economie aan te zwengelen. Zo wil ze tot 2030 60 miljard euro uit zowel de publieke als de private sector mobiliseren via het investeringspact.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.