Voer fiscale maatregelen in kader van begrotingscontrole nu snel in

Het VBO is tevreden dat de regering de begrotingscontrole heeft kunnen afronden zonder bijkomende lasten op het bedrijfsleven, waardoor de ondernemingen verder kunnen bijdragen aan het versterken van de economische groei richting 2% en aan het creëren van jobs. 


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
24 maart 2018

Bovendien heeft de regering ook beslist om enkele positieve correctieve maatregelen te nemen, zoals

1. Een maatregel om e-commerce verder te ondersteunen door de bestaande lastenverlaging voor nachtarbeid (van middernacht tot 5u 's morgens) uit te breiden tot de periode 20 tot 24 uur;

2. Een maatregel om de douane te versterken in het kader van de brexit;

3. Een maatregel om de btw-regels inzake onroerende verhuur te wijzigen zodat de btw gerecupereerd kanworden ingeval van verhuur voor professioneel gebruik.

‘De begroting on track houden is en blijft essentieel. Tegelijkertijd fnuikt de regering niet de aantrekkende economie en blijft ze aandacht hebben om het economische onderbouw van onze economie verder te versterken via enkele gerichte maatregelen. In zo'n kader zullen de bedrijven verder kunnen bijdragen aan het herstel van de economische groei’, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

De werkgeversorganisatie geeft wel aan waakzaam te blijven voor de verdere uitwerking van de responsabilisering voor de re-integratie van langdurig zieken en de invoering van een vrij aanvullend pensioen (op initiatief van de werknemer) die mogelijks de (administratieve) kosten en de complexiteit kunnen verhogen. Deze en de andere maatregelen zullen de komende dagen verder bestudeerd worden.

‘Het zou goed zijn dat maatregelen die betrekking hebben op onze fiscaliteit volgende week al geagendeerd worden op de agenda van de ministerraad. Dat biedt snel rechtszekerheid. Ook op vlak van E-commerce valt er geen tijd meer te verliezen’, besluit Timmermans.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.