Federale begroting: positieve noten in een onvoltooide symfonie

De Vivaldi-regering pakte de coronacrisis bijzonder efficiënt aan. Het herstel van onze economie is volop aan de gang zonder een lawine aan faillissementen. Een opsteker voor het herstel van de begroting. En het mag gezegd, er zit muziek in het globale akkoord van de federale regering dat de financiën van ons land een gezond, nieuw elan moet geven. Toch voelt het als bij de recent voltooide 10de Symfonie van Beethoven, je herkent de hand en de geest van de componist, maar je weet dat het werk niet echt af is. Laat ons even inzoomen op de verschillende muziekpartijen.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
13 oktober 2021

Arbeidsmarkt met valse noten

De minimumpensioenen optrekken naar 1.500 euro/maand was eenvoudig. De financiering ervan via een werkzaamheidsgraad van 80% is onzeker. Enkel de maatregelen inzake e-commerce en avond-/nachtwerk zullen immers effectief vruchten afwerpen en die zijn jammer genoeg doorgeschoven naar een rondetafel met een onzekere afloop. 

Goede intenties om de arbeidsmarkt te hervormen. Barrières voor e-commerce wegwerken is nog niet voor morgen” 

Waar zitten dan de valse noten? Een individueel vormingsrecht van vijf dagen gaat veel verder dan wat het regeerakkoord stelt en herleidt vorming tot een pure wiskunde-oefening. Bovendien druist het in tegen de sectorale autonomie en vrijheid om een échte leercultuur te realiseren. Het is toch niet langer van deze tijd dat de overheid zich op een centralistische en dirigistische manier mengt in de manier waarop bedrijven arbeid organiseren, nochtans een prerogatief van de werkgever? En dan zwijgen we nog over de afschaffing van het ziektebriefje waardoor drie baaldagen op jaarbasis zonder verantwoording mogelijk worden. Mocht dat zijn ingebed in een bredere hervorming om het kort verzuim terug te dringen en misbruiken te vermijden, dan zou je er nog begrip kunnen voor opbrengen. Maar als ad-hocmaatregel, bovendien uitsluitend voor bedrijven vanaf 50 werknemers, is het een slag in het water. 

Investeringen in de juiste toon

De partij ‘investeringen’ in het begrotingsakkoord zet de goede toon en legt – in tegenstelling tot de jongste 50 jaar – de nadruk op extra (boven op het Europees Investeringsplan) productieve investeringen. Investeringen waarvan het sociaal en economisch rendement hoger ligt dan de oorspronkelijke input. De begroting zet in op ecologische en digitale investeringen en voorziet de mogelijkheid om samen te werken met de private sector. Productieve investeringen in samenwerking met de privésector leiden immers tot een hoger rendement. 

Toonvast energiebeleid

Het ziet ernaar uit dat de regering haar plannen voor een energienorm wist hard te maken. Tegelijk biedt ze een antwoord op de vragen van de Europese Commissie over het bestaande systeem. De huidige en toekomstige bijdragen en toeslagen (zoals het capaciteitsremuneratiemechanisme, kort het CRM) worden omgezet in accijnzen zonder te raken aan de bestaande heffingen voor alle actoren. Dat is voor ons, het Verbond van Belgische Ondernemingen, essentieel. Bovendien moet die energienorm een uit de pan swingende energiefactuur tegengaan en de competitiviteit van onze gas- en elektriciteitsprijzen ten aanzien van onze buurlanden verzekeren. 

Uiteraard financier je zo’n energienorm niet zonder extra budgetten. Het VBO staat er echter op dat de beslissingen die de regering neemt inzake de energienorm niet mogen leiden tot een hogere gezondheidsindex. 

Fiscale violen nog te stemmen

Als slotakkoord houdt de regering vast aan de budgettaire orthodoxie. En dat klinkt als muziek in de oren. Maar de duivel zit in de details. Er werden al maatregelen aangekondigd – denk aan de effectentaks – maar de nieuwe ingrepen kunnen tot problemen leiden of hebben op zijn minst meer uitleg nodig, zoals o.a. de minder aantrekkelijke regeling voor buitenlandse kaderleden (expats), de lagere bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de financiering daarvan via de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Geef ons de tijd om die teksten grondig te besturen vooraleer we ons uitspreken over de fiscale partij van de symfonie. Al kunnen we niet ontkennen dat de multinationals opnieuw als budgettaire melkkoeien worden beschouwd, ondanks hun onmisbare meerwaarde voor de Belgische economie. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.