Het land moet bestuurd worden: no governo is malgoverno!

Na een deugddoende vakantie is onze voltallige equipe weer op post, maar ik kan u geruststellen: wij hebben de voorbije maanden niet stilgezeten. Zo hebben we een nieuwe VBO-visie naar aanleiding van de 125e verjaardag van het VBO in februari volgend jaar voorbereid, maar hebben we ook de politieke actualiteit op de voet gevolgd en onze stempel gedrukt: het land moet meer dan ooit bestuurd worden, zeker als je weet welke externe gebeurtenissen er op ons afkomen.


Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
03 september 2019

Het VBO is van mening dat het aan de grootste partijen van beide taalgroepen is om samen rond de tafel te zitten. Momenteel ziet de buitenstaander echter onvoldoende vooruitgang: je kan het je niet voorstellen dat een grote organisatie gedurende meer dan drie maanden onbestuurbaar blijft omdat de belangrijkste aandeelhouders niet met elkaar willen praten, en dat terwijl economische donderwolken opduiken en alsmaar dreigender worden. Zo volgt er een harde Brexit eind oktober, is er een instabiele Italiaanse regering met collateral damage voor heel Europa, woedt er een internationale handelsoorlog en lijkt Duitsland, de sterkste economie van Europa, af te stevenen op een recessie. Het scenario van het einde van de jaren 70 van vorige eeuw is dan niet ver meer weg. Zo was er in de periode 1977-1982 vijf jaar gekibbel. Terwijl de rest van de wereld in brand stond, werden we de zieke man van Europa met een devaluatie van onze munt in februari 1982 erbovenop. Ondertussen staan we erbij en kijken we ernaar als koeien naar een trein.

De uitdagingen van een nieuwe federale regering zijn nochtans niet min. Zo bedraagt het begrotingstekort tegen het einde van 2024 meer dan 11 miljard euro en de snelste manier om het gat te dichten, is op zoek gaan naar nieuwe belastingen. België is daar altijd zeer creatief in geweest, maar uiteindelijk is dat ook de snelste manier om de zo al beperkte economische groei te fnuiken. Met een werkzaamheidsgraad van slechts 70% en een overheidsbeslag van meer dan 50 procent van het bbp zou het verwonderen dat er geen andere mogelijkheden zijn.

Een werkzaamheidsgraad van 75% moet dan ook dé doelstelling worden in het arbeidsmarktbeleid voor de volgende vijf jaar. Elke werkzoekende die een job vindt, betekent een besparing van 30.000 euro voor onze overheidsfinanciën: 18.000 euro meer inkomsten aan belastingen en sociale zekerheid en 12.000 euro minder uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen. Als we onze begroting op orde willen brengen door werk te maken van stabiele inkomsten en minder uitgaven in de sociale zekerheid, moet dat via de arbeidsmarkt gebeuren. Daarnaast moet de mobiliteitsknoop eindelijk worden ontward en een coherente energiepolitiek worden gevoerd die inzet op bevoorradingszekerheid, betaalbare prijzen en het halen van onze klimaatdoelstellingen. Als we de economische groei willen opkrikken, zijn productieve investeringen bovendien een must.

Om de uitgaven terug te dringen, moet de focus liggen op besparingen in het overheidsapparaat en niet alleen bij de federale overheid, maar ook bij de gewesten en gemeenschappen. De Europese Commissie kijkt immers naar de begrotingsprestaties van de nv België. Het is dan ook de evidentie zelve dat de deelstaten ook met een kam door de uitgaven gaan. Daarnaast mogen besparingen in onze sociale zekerheid geen taboe zijn. Op 80 miljard euro uitgaven in de sociale zekerheid moet het mogelijk zijn om 1% efficiëntiewinst te boeken, wat op termijn een structurele besparing van 0,8 miljard euro zou betekenen en dat zonder te snoeien in de uitkeringen. De sociale partners kunnen samen met de leidende ambtenaren bijvoorbeeld zelf met voorstellen komen.

Al die factoren hebben grote gevolgen. Bij gebrek aan een regering met volwaardige bevoegdheden wordt het allesbehalve evident om te reageren op externe schokken, zoals de impact van de Brexit.  Als de twee grootste partijen er op korte termijn dan ook niet uitkomen, moet er een afkoelingsperiode komen waarin politieke partijen zich kunnen bezinnen, terwijl intussen een ‘doorstartregering’ aan de slag gaat: een beperkte ploeg, voor een beperkte periode en met een beperkt programma. In de huidige omstandigheden kan ons land zich immers geen Italiaanse toestanden veroorloven. Meer informatie over dit voorstel kan u hier lezen.

Beste ondernemer, ik hoop dat u heeft kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Vanaf nu zal er een zekere turbulentie in het economisch gebeuren optreden. Eens te meer zal men op u rekenen om een oplossing aan te reiken. Weet alvast dat u daarbij op onze steun kan blijven rekenen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.