It’s still the economy, stupid

Deze week stelt het VBO onder het motto ‘It’s still the economy, stupid’ een informatieronde voor met een reeks concrete voorstellen die ondernemingen zullen positioneren als deel van de oplossing in plaats van als deel van het probleem. Zij weigeren de zwarte piet te zijn. Het eerste onderdeel (1) van die reeks maakt de balans op van het sociaaleconomische beleid van de federale regering. In de komende weken komen nog andere onderwerpen aan bod in verband met (2) onze sociale zekerheid, (3) de economische groei en de competitiviteit, (4) werkgelegenheid en, tot slot (5) investeringen en innovatie. 


Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
10 april 2019

Waarom deze informatieronde?
De huidige economische en geopolitieke omstandigheden (gele hesjes, teruglopende economische groei, klimaatacties, harde Brexit, minderheidsregering, komende verkiezingen, …), versterkt met een opstekende verkiezingskoorts, brengen ontzettend veel uitdagingen met zich mee. Als we deze uitdagingen willen bekampen, moeten we ervan uitgaan dat ondernemingen een deel zijn van de oplossing, en niet van het probleem. Als we immers onze economie willen versterken, is een sterk sociaaleconomisch beleid in functie van competitieve ondernemingen, private tewerkstelling en meer koopkracht een conditio sine qua non.

Facts & Figures
Welbepaalde regeringsbeslissingen hadden heel wat positieve gevolgen: de loonkostenhandicap is afgenomen, onze Belgische export heeft weer aan terrein gewonnen, er was een toename van de private tewerkstelling, een daling van de werkloosheid, er werden kwalitatieve banen gecreëerd en België werd opnieuw aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen.

In bepaalde sociaaleconomische en maatschappelijke dossiers werd dan weer te weinig vooruitgang geboekt: zo neemt onze filedruk nog steeds toe, blijft de energieprijs hoog, is de krapte op de arbeidsmarkt problematisch, stijgen de ziekte- en invaliditeitsuitgaven en hebben sommige sectoren (zoals de handel) het hard te verduren door de concurrentie en online-aankopen.

Wat nu?
Het VBO zal zich nooit uitspreken over de samenstelling of de kleur van een coalitie. Wat telt, is het beleid dat gevoerd wordt in functie van economische en sociale vooruitgang. De federale regering en de sociale partners hebben hier de voorbije jaren (via twee IPA’s) aan bijgedragen. Zo kwamen er meer dan tweehonderdduizend jobs bij, die extra koopkracht betekenen voor onze gezinnen. Onze export steeg, net als de groei. Meer investeringen betekent meer jobs van de toekomst.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het verder versterken van de economie het meest sociale is dat men kan doen. Dat neemt niet weg dat er nog bijzondere accenten gelegd kunnen worden in het oplossen van de mismatch op onze arbeidsmarkt, het mobiliteitsvraagstuk, de energietransitie en de welvaartsenveloppe, die toegewezen moet worden aan zij die het echt nodig hebben in het kader van armoedebestrijding en het wegwerken van de armoederisico’s.

Enkel met voortgezette hervormingen zal men ook het begrotingstekort richting 0% kunnen laten evolueren. Een sterke economie draagt bij tot het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen zoals energie en klimaat, maar evenzeer tot het realiseren van een begroting in evenwicht en de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.