Open brief aan Marc Leemans

Vrije meningsuiting is een essentiële pijler van ons democratisch bestel. Beiden verdedigen we dat principe met hand en tand. Dat dat de laatste tijd gepaard gaat met een verharding van de communicatiestijl, met directe en persoonlijke aanvallen en zelfs met slagen onder de gordel, betreuren we allebei. Maar toen ik deze morgen je interviews las in Knack en hoorde op Radio 1, heb ik me meermaals verslikt in mijn koffie. Ik heb altijd veel respect gehad voor je vakbond en voor de ACV-voorzitters – je voorgangers weten dat maar al te goed – maar deze keer moet ik reageren. De ondernemers die ik vertegenwoordig, pikken het niet dat je hen in verband brengt met “geld pikken” en “diefstal”, zelfs al stel je dat de dief de regering is, om vervolgens te laten verstaan dat de ondernemers met de lastendaling andere dingen hebben gedaan dan jobs creëren.


Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
19 september 2019

Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, maar dat is niet mijn stijl. Het VBO en wellicht ook alle andere werkgeversorganisaties ­staan steeds open voor een goed debat om de welvaart en de vooruitgang te bevorderen. Ze doen dat evenwel op basis van feiten, analyses en concrete, werkbare voorstellen, én met respect voor de andere kant van de onderhandelingstafel. Laat ik even enkele feiten op een rij zetten.

Van de werkgevers werd een resultaatsverbintenis verwacht, namelijk dat ze jobs zouden creëren. Wij hebben steeds gesproken van een inspanningsverbintenis: jobs creëren gebeurt immers binnen een  economische context die onderhevig is aan onvoorspelbare binnen- en buitenlandse schokken. Maar de jobs zijn er in groten getale gekomen. Volgens de Nationale Bank van België werden tussen het derde kwartaal van 2014 en het laatste kwartaal van 2018 in totaal meer dan 240.000 jobs gecreëerd, waarvan 181.400 in de private sector. Tussen eind 2017 en eind 2018 groeide de werkgelegenheid in de private sector (+1,4%) zelfs even snel als de economie, wat hoogst uitzonderlijk is. 8 op de 10  nieuwe jobs (in totaal 45.900 van de 58.500) werden in die periode gecreëerd in de privésector. Dat de economische conjunctuur zijn duit in het zakje deed, is de evidentie zelve. Ik weet ook dat enkele economen zich hard hebben uitgesloofd om aan te geven dat die jobs niet het resultaat zijn van de competitiviteitsmaatregelen, maar de statistieken van de Nationale Bank liegen niet: de economische groei was erg arbeidsintensief, wat uitzonderlijk is en te danken aan de verlaging van de lasten op arbeid.

Toen er jobs gecreëerd werden, veranderden de critici het geweer van schouder. De jobs waren plots precair, deeltijds en hopeloos flexibel. Niets is minder waar. Zoals de cijfers van de RSZ enerzijds aantonen zijn de meeste gecreëerde jobs voltijdse jobs (of meer dan 2/3). In de private sector geldt dat voor 7 op 10 gecreëerde jobs. Een voltijdse job blijft de norm voor ongeveer driekwart van de werknemers. Men kan dus niet zeggen dat het jobs van lage kwaliteit zijn. Anderzijds wijzen de cijfers van de NBB voor de jobcreatie voor de periode 2005-2017 uit dat iets meer dan 6 op de 10 gecreëerde jobs vaste jobs waren. Uit de jongste cijfers van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK 2018) blijkt dat vast werk nog steeds de norm is in België, waar ongeveer 9 op 10 werknemers vast werk hebben.

Over die flexibiliteit wil ik nog een boompje opzetten. Afgelopen zomer nog analyseerde het Steunpunt Werk de mate van flexibiliteit van de Belgische arbeidsmarkt, waarbij bleek dat de Belg bij de minst flexibele werknemers van Europa is. En dat gebrek aan mogelijkheden om bijvoorbeeld vlot ’s avonds te kunnen werken, kost ons elke dag economische activiteit en jobs.

“Maar de winsten van de bedrijven zijn gestegen en de aandeelhouders hebben alles in hun zakken gestoken!” Ook dat klinkt goed, maar klopt niet. De brutowinsten van bedrijven zijn inderdaad gestegen, maar die zijn niet naar hogere dividenden gevloeid, wel naar meer investeringen (voornamelijk in digitalisering) en naar meer belastingen, wat samenhangt met een verstrakking van de internationale fiscale regels voor de bedrijfsfiscaliteit en het uitdoven van de notionele intrestaftrek.

Beste Marc, ik zal wat masseerwerk nodig hebben om na je uitval mijn organisatie te overtuigen om verder constructief sociaaleconomisch overleg te blijven voeren, maar toch zal ik het doen omdat voor het VBO het overleg geen lege doos is. Maar een syndicaal discours dat het licht van de zon weigert te zien, helpt daarbij alvast niet. Een constructief debat met oog op vooruitgang zal des te meer gewaardeerd worden.

Deze brief werd op 19 september 2019 gepubliceerd op de website van Trends.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.