VBO lanceert #ItsStillTheEconomyStupid

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft in het kader van de informatieronde ‘It’s still the economy, stupid’ een rapport opgesteld van het sociaaleconomische beleid van de federale regering. De werkgeversorganisatie geeft daarbij geen cijfer, maar wel een overzicht van de positieve en negatieve resultaten van het regeringsbeleid. ‘Dit overzicht is de aanzet tot een korte informatieronde met Facts & Figures in de aanloop naar de verkiezingen. Het objectief is het sociaaleconomische beleid en de noodzakelijke hervormingen opnieuw onder de aandacht te brengen. Kort gezegd: it’s still the economy stupid,’ aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
08 april 2019

Opzet van de informatieronde

De voorbije maanden haalden verschillende onderwerpen de politieke agenda, zoals migratie, energie en klimaat en koopkracht. Over de economie en de arbeidsmarkt werd er weinig gedebatteerd. De KU Leuven publiceerde nochtans een studie over de impact van de lastenverlagingen op arbeid op het beleid en Randstad bracht een uitgebreide evaluatie van de toestand van onze Belgische arbeidsmarkt.

De discussies over het klimaat en de koopkracht werden gevoerd in de stratosfeer. Volgens de klimaatbetogers wordt er te weinig gedaan voor het klimaat, maar het debat over concrete maatregelen blijft achterwege. Er is weinig zicht op een energie- en klimaatbeleid dat een evenwicht biedt tussen bevoorradingszekerheid, de kostprijs van elektriciteit en onze milieudoelstellingen.

Idem voor de koopkracht. Die is volgens critici te laag, ondanks het feit dat het Planbureau, de Nationale Bank en de KU Leuven meedeelden dat die gestegen is. De link tussen private tewerkstelling en koopkracht werd overigens amper gemaakt.

Eerste opzet: een sociaaleconomische evaluatie van het regeringsbeleid

Het VBO trapt de informatieronde dan ook af met een rapport van het regeringsbeleid. Zo waren er heel wat positieve gevolgen van welbepaalde regeringsbeslissingen: de loonkostenhandicap is afgenomen, onze Belgische export heeft weer aan terrein gewonnen, er was een toename van de private tewerkstelling, een daling van de werkloosheid, er werden kwalitatieve banen gecreëerd en België werd opnieuw aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen.

In bepaalde sociaaleconomische en maatschappelijke dossiers werd dan weer te weinig vooruitgang geboekt: zo neemt onze filedruk nog steeds toe, blijft de energieprijs hoog, is de krapte op de arbeidsmarkt problematisch, stijgen de ziekte- en invaliditeitsuitgaven en hebben sommige sectoren (zoals de handel) het hard te verduren door de concurrentie en online-aankopen.

Het oordeel over de begroting is gematigd. Het tekort werd wel degelijk teruggedrongen, maar er is meer nodig de volgende jaren. De verbetering van de overheidsfinanciën moet gebeuren via de arbeidsmarkt: een hogere werkzaamheidsgraad en een verdere versoepeling van de werking van de arbeidsmarkt. In het verkiezingsmemorandum stelt het VBO bijvoorbeeld voor om de patronale sociale zekerheidsbijdragen gradueel te laten dalen naar 20%. Als we het resultaat van dit voorstel berekenen aan de hand van de methode van professor Joep Konings (KU Leuven), zien we dat er tegen 2022 om en bij de 56.000 jobs worden gecreëerd.

‘Het VBO zal de komende weken onder het motto ‘It’s still the economy, stupid’ enkele concrete voorstellen naar voren schuiven die de economie opnieuw centraal zullen stellen, en ondernemingen zullen positioneren als deel van de oplossing in plaats van als deel van het probleem. Dit mag gerust een voorwerp van debat zijn,’ aldus Pieter Timmermans.Naast het scorebord van de Belgische economie (1) zullen er nog enkele publicaties volgen over onze sociale zekerheid (2), economische groei en competitiviteit (3), werkgelegenheid (4) en investeringen en innovatie (5).’

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.