Wij vragen ambitie, geen politieke standstill

#LessisMore2019 was afgelopen maandag veel meer dan ‘trending’ op social media. Ons verkiezingsdebat trok de aandacht van zowat heel politiek, sociaal en economisch België. Terecht, want onze thema’s staan pal op het kruispunt van wat vandaag echt leeft bij de bevolking, bedrijven en politici. Om en bij de 1.200 decision makers, politieke kandidaten, bedrijfsleiders, jongeren … kwamen luisteren naar het debat tussen tien partijkopstukken. Of zetten in ons Politiek Café hun stem kracht bij. Zoveel duizenden meer volgden de discussies live via de streaming op VRT, RTL, Le Soir, Kanaal Z en onze website.


Gilliot Bernard en Timmermans Pieter, DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDER
06 februari 2019

Tijdens het debat gingen we dieper in op vier van de twaalf werken van ons VBO-memorandum: ‘Mobiliteit’, ‘Klimaat & Energie’, ‘Arbeidsmarkt van de toekomst’ en ‘Competitiviteit’. Thema’s die meer dan ooit worden gedreven door brede maatschappelijke evoluties en kenteringen. Denk aan de globalisering, de geopolitieke onzekerheid en de circulaire economie die onze klassieke economie met haar lineaire productiecycli de komende decennia ingrijpend zal transformeren. We kennen die veranderingen allemaal, maar onderschatten ze nog te vaak. Vooral dan de snelheid waarmee ze impact hebben op onze maatschappij en onze manier van leven, werken en ondernemen. 

Verkeersinfarct?
Denk nog maar aan onze mobiliteit, waar we op een kantelmoment staan. Amper verwijderd van een alles verlammend verkeersinfarct. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we onze kracht en reputatie als logistieke draaischijf in Europa verliezen? Het is een van de weinige troeven waarmee we internationaal nog kunnen uitpakken. En toch kampt ons land met een chronische onderhouds- en investeringsachterstand.

Investeren moet. In de bestaande infrastructuur, maar bovenal in een duurzame en intelligente infrastructuur. Zijn we bereid … om sneller werk te maken van het GEN-netwerk rond Brussel? Om effectief honderden kilometers fietsautostrades aan te leggen? Om nieuwe concepten van voertuigen aan te moedigen? Kunnen we het verkeer in de grote steden ontlasten door bijvoorbeeld goederen tijdens de nacht te leveren met elektrische voertuigen? Een deel van de investeringen kan worden gedragen door inkomsten uit een slimme en variabele kilometerheffing die het gebruik belast en niet het autobezit. Op voorwaarde natuurlijk dat andere belastingen, zoals de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting worden afgeschaft en dat rekening gehouden wordt met de vervoersintensieve sectoren. Zo’n toekomstgericht beleid vergt een coherente, samenhangende interfederale aanpak.

Deel van de oplossing
We openen geen nieuwe deur door te stellen dat ons energiesysteem en klimaatbeleid meer dan ooit onder druk staan. Wereldwijd. Maar ook ons land moet grondig en snel evolueren gezien de talrijke uitdagingen. Gezien het gebrek aan een structurele visie die wordt gedeeld door de verschillende deelstaten van het land. We willen daarbij nogmaals benadrukken dat het bedrijfsleven geen deel van het probleem wil of mag zijn. Wel een deel van de oplossing. En dat via concrete maatregelen. Denk aan ons ambitieus energie-efficiëntieplan. Denk aan een investeringsprogramma voor een betere isolatie en energieverbruik. Denk aan technologische oplossingen waardoor minder verbruik mogelijk is op cruciale momenten, of aan geavanceerde batterij- en energieopslagtechnologie.

Het stopt trouwens niet bij intelligente innovaties. Zijn we bereid ... om ook ons gedrag aan te passen? Gestuurd door incentives zoals de geleidelijke invoering van een slimme CO2-heffing. Gaan we met onze acties in België de wereldwijde opwarming drukken? Neen. Kunnen we door intelligente innovaties van onze bedrijven te exporteren significant bijdragen tot het afremmen van de opwarming? Ja!

150.000 … and counting
Bijna 150.000 openstaande vacatures? Dat is niet normaal, toch? Een toekomstgerichte arbeidsmarkt genereert voldoende, competente arbeidskrachten die zich weten aan te passen aan de snel veranderende wereld. Die actief hun rol spelen. Een belangrijke hefboom daarvoor is de werkloosheidsuitkering in de tijd beperken, gekoppeld aan een sterk en ambitieus regionaal activerings- en vormingsbeleid. We kunnen de aanwerving, mobiliteit en tewerkstelling nog aanzienlijk verbeteren door de zogenaamde ‘gouden kooi’ (mensen blijven zitten omdat veranderen minder voordelig is) weg te nemen. Zijn we bereid … om de anciënniteitsverloning stap voor stap te vervangen door meer prestatiegerichte verloningsprocessen?

Daarnaast raden we aan om zwaar in te zetten op de individuele leercultuur waardoor ieder mee verantwoordelijk wordt voor zijn loopbaanlange inzetbaarheid. Dat is ook een van kernboodschappen van Young Talent in Action, het platform en programma waarmee het VBO de arbeidskansen van jongeren wil stimuleren. Onder meer door ze te helpen oriënteren en bewuste studiekeuzes te maken. Onderwijs is in een moderne, toekomstgerichte arbeidsmarkt KEY! Veel meer nog dan vandaag moeten we de STEM-richtingen promoten. Enhet TSO en het BSO beschouwen als volwaardige eersterangsopleidingen.

Lasten op arbeid
Zijn we bereid … om de competitiviteit van onze ondernemingen te versterken? Het beheersen van de lasten op arbeid blijft een belangrijkste vraag van de werkgevers. Vandaag bedraagt de absolute loonkostenhandicap met de buurlanden 11 tot 12%. De feiten liegen niet: 1 uur arbeid kost in ons land 35,5 euro tegenover gemiddeld 31,6 euro in de buurlanden. Daarmee is de kloof al 6% kleiner dan vijf jaar terug, maar het blijft erg veel. Het VBO stelt voor om de inspanningen van de voorbije legislatuur te herhalen in de volgende legislatuur. Hoe? Destijds pleitten we voor een vermindering van de sociale lasten op lonen en van de vennootschapsbelasting van 33% naar 25%. Vandaag moet de ambitie zijn om van 25% naar 20% te evolueren. Extra jobs, export en investeringen verzekerd!

In de personenbelasting moet de kloof tussen bruto- en nettolonen kleiner. Het kan toch niet dat het verschil tussen 1600 euro en 2600 euro bruto-inkomen netto slechts 284 euro bedraagt? De hervorming van de personenbelasting dringt zich op om werken lonender te maken dan niet-werken en om werkloosheidsvallen te vermijden.

Competitiviteit is ten slotte niet enkel een zaak van kosten maar ook van innovatie. Bedrijven moeten zichzelf en hun producten blijven heruitvinden. Een stimulerend kader is daarbij meer dan welkom. Minder regels bijvoorbeeld, minder belastingen of meer innovatiesteun. Maar ook steun bij het vormen van het juiste talent, de juiste skills via het onderwijs, permanente vorming …

Ambitie, geen politieke standstill
Ons land heeft nood aan een beleid dat eerst de taart bakt en pas daarna de stukken verdeelt. Niet omgekeerd. De strategie ‘business > sustainable growth > prosperity’ is de enige vruchtbare logica. Ondernemerschap leidt tot duurzame groei, en groei leidt tot jobs. Werk leidt op zijn beurt tot koopkracht en dus tot welvaart. Het is onze rol als grootste werkgeversorganisatie van het land om samen met de ondernemers constructief te zijn en te blijven, ook in moeilijke tijden. Om bruggen te slaan tussen de economische, sociale, academische en politieke stakeholders van het land. Om visies en standpunten op één lijn te krijgen, in het belang van de welvaart van iedereen, vandaag en morgen.

We mogen ambitie en slagkracht verwachten van onze politici. Er moeten hoe dan ook antwoorden komen op de maatschappelijke problemen die ons land momenteel ontwrichten. Antwoorden die verder gaan dan oplapwerk en op lange termijn een structurele impact hebben. Geen stilstand, want dat kan ons land zich niet veroorloven. We hopen dat een maximum aan politieke partijen hun schouders onder deze twaalf werken zullen zetten!

> www.lessismore2019.be
> Lees het VBO-memorandum met de 12 werken om de toekomstige welvaart veilig te stellen
> Nagenieten van het evenement kan via de reportage op Kanaal Z onze fotomozaïek of met de aftermovie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.